Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 33. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ tiết 1 trang 81 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 81. Bài 2. Hoàn thành bảng (theo mẫu).

Bài 1 trang 81 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Có một ngày, nhiệt độ không khí ở ba địa phương được cho như bảng bên:

a) Nhiệt độ không khí ở Hạ Long cao hơn nhiệt độ không khí ở ..................

b) Nhiệt độ không khí ở ................... cao nhất.

c) Nhiệt độ không khí ở .................... thấp nhất.

Phương pháp:

Dựa vào bảng nhiệt độ đã cho rồi điền tên địa phương thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

a) Nhiệt độ không khí ở Hạ Long cao hơn nhiệt độ không khí ở Sa Pa.

b) Nhiệt độ không khí ở Nha Trang cao nhất.

c) Nhiệt độ không khí ở Sa Pa thấp nhất.

Bài 2 trang 81 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Hoàn thành bảng (theo mẫu).

Phương pháp:

Viết và đọc nhiệt độ theo mẫu.

Lời giải:

Bài 3 trang 81 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Nhiệt độ cơ thể của ba người lần lượt đo được là 38oC, 36oC, 37oC. Biết rằng nhiệt độ cơ thể của người thứ nhất cao nhất, của người thứ hai thấp nhất. Người thứ ba có nhiệt độ cơ thể là …… oC.

Phương pháp:

So sánh các nhiệt độ đã cho rồi xác định nhiệt độ cơ thể của người thứ hai.

Lời giải:

Vì nhiệt độ cơ thể của người thứ nhất cao nhất nên nhiệt độ cơ thể của người thứ nhất là 38oC.

Nhiệt độ cơ thể của người thứ hai thấp nhất nên nhiệt độ cơ thể của người thú hai là 36oC.

Người thứ ba có nhiệt độ cơ thể là 37 oC.

Bài 4 trang 81 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Nhiệt độ không khí trong cùng một ngày vào một số buổi ở một địa phương theo bảng bên:

Nhiệt độ không khí từng buổi viết theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất là: .......................................

Phương pháp:

So sánh nhiệt độ của các buổi trong ngày rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải:

Nhiệt độ không khí từng buổi viết theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất là: Buổi trưa, buổi chiều, sáng sớm, đêm.

Sachbaiitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan