Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 86, 87 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 35. Luyện tập chung tiết 2 trang 86, 87 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 86, 87. Bài 4. Quan sát hình sau rồi tìm cân nặng của hộp quà A và mỗi hộp quà B. Biết rằng các hộp quà B có cân nặng như nhau?

Bài 1 trang 86 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

Thực hiện tính theo chiều mũi tên rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 86 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bạn Nam bị ốm. Bác sĩ vừa đo nhiệt độ cơ thể của bạn Nam được kết quả như hình dưới đây:

a) Nhiệt độ cơ thể của Nam mà bác sĩ đo được là ............. oC.

b) Theo em, Nam có bị sốt không? Vì sao?

Trả lời: ............................................................................

Phương pháp:

Quan sát mức thủy ngân trong nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể của Nam.

Lời giải:

a) Nhiệt độ cơ thể của Nam mà bác sĩ đo được là 38 oC.

b) Nam có bị sốt vì nhiệt độ cơ thể của Nam lớn hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 37 oC.

Bài 3 trang 87 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Việt dùng một hộp sữa loại 250 ml để làm bánh. Theo công thức làm bánh, bạn ấy chỉ cần dùng 80 ml sữa. Hỏi sau khi làm bánh, Việt còn lại bao nhiêu mi-li-lít sữa?

Phương pháp:

Số ml sữa còn lại = Số ml của hộp sữa - Số ml sữa đã dùng

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 250 ml

Dùng: 80 ml

Còn lại: ? ml

Bài giải

Việt còn lại số mi-li-lít sữa là

250 - 80 = 170 (ml)

Đáp số: 170 ml

Bài 4 trang 87 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Quan sát hình sau rồi tìm cân nặng của hộp quà A và mỗi hộp quà B. Biết rằng các hộp quà B có cân nặng như nhau?

Phương pháp:

- Quan sát tranh để tìm cân nặng của hộp quà B

- Cân nặng của hộp quà A = Cân nặng của hộp quà B x 2

Lời giải:

Cân nặng của hộp quà B là

500 - 100 = 400 (g)

Cân nặng của hộp quà A là

400 x 2 = 800 (g)

Đáp số: Hộp A: 800 g

            Hộp B: 400 g

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan