Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 88 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số tiết 1. Bài 3. Mai vừa hoàn thành quãng đường chạy dài 250 m. Cùng thời gian đó, Việt chạy được quãng đường dài gấp 3 lần quãng đường chạy của Mai.

Bài 1 trang 88 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 88 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

230 x 3                             123 x 2

237 x 2                              205 x 4

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 3 trang 88 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mai vừa hoàn thành quãng đường chạy dài 250 m.  Cùng thời gian đó, Việt chạy được quãng đường dài gấp 3 lần quãng đường chạy của Mai. Hỏi Việt chạy được quãng đường dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Việt chạy được quãng đường dài số mét là

250 x 3 = 750 (m)

Đáp số: 750 m

Bài 4 trang 88 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Rô-bốt đã viết 4 trong 5 số: 2, 3, 5, 100, 250 vào các ô trống ở hình bên để được so sánh đúng.

Hỏi Rô-bốt không viết số nào?

A. 2                        B. 3

C. 5                        D. 250

Phương pháp:

- Lập các phép nhân có kết quả bằng nhau từ 4 trong 5 số: 2, 3, 5, 100, 250

- Từ đó xác định các số Rô-bốt không viết.

Lời giải:

Ta có 250 x 2 = 100 x 5

Vậy Rô-bốt không viết số 3.

Chọn B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan