Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 90, 91 Kết nối tri thức tập 1 - bài 37. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tiết 1. Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 trang 90 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia theo cac quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 2 trang 90 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Thuyền trưởng tìm được một chiếc hòm đựng rất nhiều đồng vàng. Thuyền phó tìm được chiếc hòm đựng 548 đồng vàng, nhiều gấp 2 lần số đồng vàng mà thuyền trưởng tìm được. Hỏi thuyền trưởng tìm được bao nhiêu đồng vàng?

Phương pháp:

Số đồng vàng thuyền trưởng tìm được = Số đồng vàng thuyền phó tìm được : 2

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Thuyền trưởng tìm được số đồng vàng là

548 : 2 = 274 (đồng vàng)

Đáp số: 274 đồng vàng

Bài 3 trang 90 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

- Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần

- Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần

Lời giải:

Bài 4 trang 91 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Rô-bốt đã điền 4 trong 5 số: 2, 4, 5, 124, 155 vào các ô trống ở hình bên để được so sánh đúng.

Hỏi Rô-bốt có thể viết những số nào vào ô trống cuối cùng?

A. 2 hoặc 4

B. 4 hoặc 5

C. 2 hoặc 5

D. 124 hoặc 155

Phương pháp:

- Tìm các phép chia có kết quả bằng nhau được viết từ 4 trong 5 số: 2, 4, 5, 124, 155 

- Xác định số có thể viết vào ô trống cuối cùng

Lời giải:

Ta có 155 : 5 = 124 : 4

Hoặc 124 : 4 = 155 : 5

Vậy Rô-bốt có thể viết số 4 hoặc 5 vào ô trống cuối cùng.

Chọn B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan