Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 95 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số tiết 2. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Bài 1 trang 95 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu: 30 + 9 : 3 = 30 + 3

                        = 33

a) 64 - 25 : 5 = ..................

                     = .................

b) 15 + 4 x 9 = .................

                    = .................

c) 90 - 7 x 3 = ..................

                   = .................

d) 98 + 42 : 6 = ..............

                      = ..............

Lời giải:

a) 64 - 25 : 5 = 64 - 5

                     = 59

b) 15 + 4 x 9 = 15 + 36

                    = 51

c) 90 - 7 x 3 = 90 - 21

                   = 69

d) 98 + 42 : 6 = 98 + 7

                      = 105

Bài 2 trang 95 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

- Tính giá trị biểu thức: Đối với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Nối biểu thức với kết quả thích hợp.

Lời giải:

92 - 26 x 3 = 92 - 78

                 = 14

40 - 36 : 2 = 40 - 18

                = 22

87 + 48 : 6 = 87 + 8

                 = 95

Ta nối như sau: 

Bài 3 trang 95 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S?

Phương pháp:

- Kiểm tra cách tính giá trị biểu thức trong mỗi câu rồi điền Đ, S cho thích hợp.

- Tính giá trị biểu thức: Đối với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

Bài 4 trang 95 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Từ một thùng có 50 $\ell $ dầu, người ta đã lấy ra 3 lần, mỗi lần 10 $\ell $ dầu. Số lít dầu còn lại trong thùng là:

Lời giải:

Từ một thùng có 50 $\ell $ dầu, người ta đã lấy ra 3 lần, mỗi lần 10 $\ell $ dầu. Số lít dầu còn lại trong thùng là:

50 - 10 x 3 = 20 ($\ell $)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan