Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 99 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé tiết 2. Bài 3. Con chó cân nặng 18 kg. Con gà cân nặng 2 kg. Con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi:

Bài 1 trang 99 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Muốn tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta lấy số lớn trừ số bé.

- Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải:

Bài 2 trang 99 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái qua phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 99 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Con chó cân nặng 18 kg. Con gà cân nặng 2 kg. Con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi:

a) Con chó nặng gấp mấy lần con ngỗng?

b) Con ngỗng nặng gấp mấy lần con gà?

c) Con chó nặng gấp mấy lần con gà?

Phương pháp:

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải:

a) Con chó nặng gấp con ngỗng số lần là:

              18 : 6 = 3 (lần)

b) Con ngỗng nặng gấp con gà số lần là:

              6 : 2 = 3 (lần)

c) Con chó nặng gấp con gà số lần là:

             18 : 2 = 9 (lần)

Đáp số: a) 3 lần

            b) 3 lần

            c) 9 lần

Bài 4 trang 99 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan