Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 100 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 100 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 40. Luyện tập chung tiết 1. Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Bài 1 trang 100 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

116 x 5                                         308 x 3                                   

815 : 5                                         642 : 3

Lời giải:

Bài 2 trang 100 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

a) Số 12 gấp lên 3 lần được số ........

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số ........

c) Số tìm được ở câu a gấp ........ lần số tìm được ở câu b.

Lời giải:

a) Số 12 gấp lên 3 lần được số 36. (Vì 12 x 3 = 36)

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số 6. (Vì 12 : 2 = 6)

c) Số tìm được ở câu a gấp 6 lần số tìm được ở câu b. (Vì 36 : 6 = 6)

Bài 3 trang 100 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Can thứ nhất có 2 lít nước. Số lít nước ở can thứ hai gấp 5 lần số lít nước ở can thứ nhất. Hỏi:

a) Cả hai can có bao nhiêu lít nước?

b) Can thứ hai có nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

a) Can thứ hai có số lít nước là:

            2 x 5 = 10 (lít)

Cả hai can có số lít nước là:

           10 + 2 = 12 (lít)

b) Can thứ hai có nhiều hơn can thứ nhất số lít nước là

           10 – 2 = 8 (lít)

Đáp số: a) 10 lít nước

            b) 8 lít nước

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan