Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 101 Kết nối tri thức tập 1 - bài 40. Luyện tập chung tiết 2 trang 101. Bài 4. Số? 40 giảm đi 5 lần thì được một số. Vậy 40 gấp số đó là ... lần.

Bài 1 trang 101 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

a) Tính giá trị của biểu thức.

b) Viết biểu thức vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là ...................... biểu thức có giá trị bé nhất là ..................

Phương pháp:

a) Tính giá trị biểu thức theo quy tắc:

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

- Nếu biểu thức chỉ gồm các phép tính cộng trừ, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

b) So sánh kết quả tìm ra biểu thức có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Lời giải:

a) 473 + 18 – 215 = 491 – 215

                            = 276

370 – (319 – 270) = 370 – 49

                            = 321

185 + 71 x 2 = 185 + 142

                    = 327

38 + 72 x 3 = 38 + 216

                  = 254

b) Ta có 327 > 321 > 276 > 254

Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là 185 + 71 x 2, biểu thức có giá trị bé nhất là 38 + 72 x 3.

Bài 2 trang 101 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mấy tháng trước, bác Năm mua một con lợn nặng 9 kg về nuôi. Bây giờ con lợn đó cân nặng 36 kg. Hỏi:

a) Bây giờ con lợn cân nặng gấp mấy lần lúc mới mua về?

b) Bây giờ con lợn đó nặng hơn lúc mới mua về bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

a) Cân nặng con lợn bây giờ gấp cân nặng lúc mới mua về = Cân nặng con lợn bây giờ : Cân nặng con lợn lúc mới mua về.

b) Cân nặng con lợn bây giờ nặng hơn lúc mới mua về = Cân nặng con lợn bây giờ - Cân nặng con lợn lúc mới mua về.

Lời giải:

Tóm tắt

 

Bài giải

a) Cân nặng con lợn bây giờ gấp cân nặng lúc mới mua về số lần là

                         36 : 9 = 4 (lần)

b) Bây giờ con lợn đó nặng hơn lúc mới mua về số ki-lô-gam là

                         36 – 9 = 27 (kg)

Đáp số:a) 4 lần

            b)27 kg

Bài 3 trang 101 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.

a) 9 x 2 x 5 = ......................... 

                 = .........................                             

b) 5 x 7 x 2 = .........................

                  = .........................                                                 

                  = .........................

Phương pháp:

Bước 1: Nhóm 2 số có tích là số tròn chục vào trong ngoặc.

Bước 2: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a)      9 x 2 x 5 = 9 x (2 x 5)

              = 9 x 10

              = 90

b)      5 x 7 x 2 = 5 x 2 x 7

                       = 10 x 7

                       = 70

Bài 4 trang 101 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

40 giảm đi 5 lần thì được một số. Vậy 40 gấp số đó là .......... lần.

Phương pháp:

- Giảm số đã cho một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải:

Ta giảm một số lần đi để được một số.

Số lần đó chính là số lần số ban đầu gấp số nhận được khi đã giảm đi số lần.

Ta điền như sau:

40 giảm đi 5 lần thì được một số. Vậy 40 gấp số đó lần

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan