Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 96 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số tiết 3. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:

Bài 1 trang 96 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức:

a) 64 : (25 - 17) = ...........

                         = ...........

b) (70 - 15) : 5 = ............

                       = ............

c) 26 x (71 - 68) = ............

                         = ............

d) 50 - (50 - 10) = .............

                        = .............

Phương pháp:

Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 64 : (25 - 17) = 64 : 8

                         = 8

b) (70 - 15) : 5 = 55 : 5

                       = 11

c) 26 x (71 - 68) = 26 x 3

                         = 78

d) 50 - (50 - 10) = 50 - 40

                        = 10

Bài 2 trang 96 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

- Tính giá trị biểu thức: Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

- Nối biểu thức với kết quả thích hợp

Lời giải:

23 x (42 - 38) = 23 x 4 = 92

75 : (18 - 13) =75 : 5 = 15

(30 + 10) : 8 = 40 : 8 = 5

(48 - 21) x 3 = 27 x 3 = 81

Ta nối như sau: 

Bài 3 trang 96 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước biểu thức có giá trị lớn nhất.

A. 72 : (16 - 8) 

B. 2 x (35 - 31)

C. 80 : (3 + 5)

Phương pháp:

- Tính giá trị biểu thức: Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

- So sánh rồi chọn biểu thức có giá trị lớn nhất.

Lời giải:

72 : (16 - 8) = 72 : 8 = 9

2 x (35 - 31) = 2 x 4 = 8

80 : (3 + 5) = 80 : 8 = 10

Vạy biểu thức có giá trị lớn nhất là 80 : (3 + 5)

Chọn C.

Bài 4 trang 96 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Trên sân có 8 con thỏ và 8 con gà. Để tính tổng số chân của 8 con thỏ và 8 con gà, ta có thể làm như sau:

Ghép 1 con thỏ và 1 con gà thành 1 cặp, được 8 cặp như vậy.

Số chân thỏ và gà ở 1 cặp là ...... + ...... = ........ (chân)

Số chân thỏ và gà ở 8 cặp là ........ x ........ = ........ (chân)

Phương pháp:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải:

Số?

Trên sân có 8 con thỏ và 8 con gà. Để tính tổng số chân của 8 con thỏ và 8 con gà, ta có thể làm như sau:

Ghép 1 con thỏ và 1 con gà thành 1 cặp, được 8 cặp như vậy.

Số chân thỏ và gà ở 1 cặp là 4 + 2 = 6 (chân)

Số chân thỏ và gà ở 8 cặp là 6 x 8 = 48 (chân)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan