Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 98 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 98 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé tiết 1. Bài 3. Lớp học cờ vua có 27 bạn, lớp học đá cầu có 9 bạn. Hỏi số bạn học cờ vua gấp mấy lần số bạn học đá cầu?

Bài 1 trang 98 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

 

Lời giải:

Bài 2 trang 98 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là ....... cm.

b) Đoạn thẳng AB dài gấp .......... lần đoạn thẳng CD.

Lời giải:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 12 cm. (Vì 18 cm - 6 cm = 12 cm)

b) Đoạn thẳng AB dài gấp 3 lần đoạn thẳng CD. (Vì 18 : 6 = 3)

Bài 3 trang 98 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Lớp học cờ vua có 27 bạn, lớp học đá cầu có 9 bạn. Hỏi số bạn học cờ vua gấp mấy lần số bạn học đá cầu?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Số bạn học cờ vua gấp số bạn học đá cầu số lần là

27 : 9 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan