Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 97 Kết nối tri thức tập 1 - bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số tiết 1. Bài 2. Lúc đầu Mai cắm được 5 lọ hoa, sau đó Mai cắm thêm được 3 lọ hoa như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa trong các lọ hoa đó?

Bài 1 trang 97 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết chữ cái thích hợp vào chỗ chấm.

a) Biểu thức có giá trị lớn nhất là biểu thức .......

b) Biểu thức có giá trị bé nhất là biểu thức ........

Phương pháp:

- Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước

- Với biểu thức chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

12 x (7 - 4) = 12 x 3 = 36

12 x 7 - 4 = 84 - 4 = 80

(80 + 40) : 4 = 120 : 4 = 30

80 + 40 : 4 = 80 + 10 = 90

Ta điền như sau:

a) Biểu thức có giá trị lớn nhất là biểu thức D.

b) Biểu thức có giá trị bé nhất là biểu thức C.

Bài 2 trang 97 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Lúc đầu Mai cắm được 5 lọ hoa, sau đó Mai cắm thêm được 3 lọ hoa như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa trong các lọ hoa đó? Biết mỗi lọ đều cắm 10 bông hoa?

Phương pháp:

- Tìm tổng số lọ hoa Mai cắm được

- Tìm số bông hoa trong mỗi lọ = Số bông hoa ở mỗi lọ x số lọ hoa

Lời giải:

Mai cắm được số lọ hoa là

5 + 3 = 8 (lọ hoa)

Có tất cả số bông hoa trong các lọ là

10 x 8 = 80 (bông hoa)

Đáp số: 80 bông hoa

Bài 3 trang 97 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.

a) 476 + 70 + 30 = ...................

                          = ...................

b) 67 + 125 + 75 = ....................

                          = ....................

Phương pháp:

Nhóm các số có tổng là số tròn trăm với nhau rồi thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 476 + 70 + 30 = 476 + (70 + 30)

                          = 476 + 100

                          = 576

b) 67 + 125 + 75 = 67 + (125 + 75)

                          = 67 + 200

                          = 267

Bài 4 trang 97 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Cho các biểu thức:

Phương pháp:

- Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

- So sánh rồi viết giá trị của các biểu thức đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

15 x (7 - 4) = 15 x 3 = 45

74 : (6 - 4) = 74 : 2 = 37

(24 + 60) : 4 = 84 : 4 = 21

Giá trị của các biểu thức đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn là:  

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan