Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 91, 92 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 37. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tiết 2. Bài 2. Hôm qua là ngày cuối tuần nên cửa hàng bán bánh rất đông khách. Họ bán được 450 cái bánh.

Bài 1 trang 91 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

250 : 2

407 : 4

210 : 7

Phương pháp:

- Đặt tính rồi thực hiện hiện chia theo các quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 2 trang 91 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Hôm qua là ngày cuối tuần nên cửa hàng bán bánh rất đông khách. Họ bán được 450 cái bánh. Hôm nay là ngày đi làm, nên số bánh bán được giảm đi 5 lần so với hôm qua. Hỏi hôm nay cửa hàng bán được bao nhiêu cái bánh?

Phương pháp:

Số bánh bán được hôm nay = Số bánh bán được hôm qua : 5

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Hôm nay, cửa hàng bán được số cái bánh là

450 : 5 = 90 (cái bánh)

Đáp số: 90 cái bánh

Bài 3 trang 91 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S?

Phương pháp:

Kiểm tra cách đặt tính rồi tính rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

a) Sai. Phép tính đúng là:

b) Đúng

c) Sai. Phép tính đúng là:

d) Sai. Phép tính đúng là

 

Ta điền như sau: 

Bài 4 trang 92 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số nào dưới đây thích hợp để điền vào dấu "?" trong hình trên?

A. 80                              B. 800

C. 400                            D. 44

Phương pháp:

- Quan sát hình vẽ để tìm giá trị của mỗi ô vuông và hình tròn.

- Số ở giữa bằng tổng của các số ứng với hình vuông và hình tròn vừa tìm được.

Lời giải:

Mỗi ô vuông ứng với số 40 : 4 =10

Mỗi hình tròn ứng với số 600 : 6 = 100

Hình chứa dấu "?" gồm 4 ô vuông và 4 hình tròn 

Vậy số điền vào dấu "?" là 10 x 4 + 100 x 4 = 440

Chọn D.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan