Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 94 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số tiết 1. Bài 3. Khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới ô ghi biểu thức có giá trị lớn nhất, màu xanh vào chữ đặt dưới ô ghi biểu thức có giá trị bé nhất.

Bài 1 trang 94 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

Mẫu: 48 - 25 + 29 = 23 + 29

                            = 52

a) 162 + 29 - 18 = ..............

                          = .............

b) 18 x 7 = ............

              = ............

c) 84 : 6 = ............

              = ............

Lời giải:

a) 162 + 29 - 18 = 191 - 18 = 173

b) 18 x 7 = 126

c) 84 : 6 = 14

Bài 2 trang 94 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối mỗi biểu thức với số là giá trị của biểu thức đó (theo mẫu):

Phương pháp:

Thực hiện tính giá trị biểu thức rồi nối với kết quả thích hợp.

Lời giải:

Bài 3 trang 94 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới ô ghi biểu thức có giá trị lớn nhất, màu xanh vào chữ đặt dưới ô ghi biểu thức có giái trị bé nhất.

Phương pháp:

- Tính giá trị biểu thức: Với biểu thức chỉ chứa các phép tính cộng, trừ ta thực hiện từ trái sang phải.

- So sánh và khoanh màu đỏ và màu xanh theo yêu cầu của bài toán

Lời giải:

a) 49 + 27 - 58 = 76 - 58 = 18

b) 18 x 4 = 72

c) 56 - 18 + 23 = 38 + 23 = 61

d) 93 : 3 = 31

Ta có 18 < 31 < 61 < 72

Vậy ta khoanh như sau: 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan