Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 35. Luyện tập chung tiết 1 trang 85, 86 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 85, 86. Bài 4. Rô-bốt có hai cái cốc loại 250 ml và 400 ml. Chỉ dùng hai cái cốc đó, làm thế nào để Rô-bốt lấy được 100 ml nước từ chậu nước?

Bài 1 trang 85 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

Thực hiện tính rồi viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Bài 2 trang 85 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).

a)

Mỗi kiện hàng cân nặng ....... g.

b)

Chiếc cốc cân nặng ........ g.

Phương pháp:

Quan sát tranh để tìm cân nặng của mỗi vật.

Lời giải:

a) Ta thấy 2 kiện hàng có cân nặng bằng cân nặng của 2 quả cân 500 g.

Vậy mỗi kiện hàng cân nặng 500 g.

b) Cân nặng của chiếc cốc là 200 g + 100 g - 50 g = 250 g

Vậy chiếc cốc cân nặng là 250 g.

Bài 3 trang 85 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chõ chấm.

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải:

Bài 4 trang 86 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Rô-bốt có hai cái cốc loại 250 ml và 400 ml. Chỉ dùng hai cái cốc đó, làm thế nào để Rô-bốt lấy được 100 ml nước từ chậu nước?

Phương pháp:

- Lấy nước vào đầy cốc loại 250 ml rồi đổ vào cốc loại 400 ml.

- Tiếp tục lấy nước vào đầy cốc loại 250 ml rồi đổ vào cốc loại 400 ml cho đến khi đầy.

- Khi đó trong cốc loại 250 ml còn chứa 100 ml nước.

Lời giải:

- Lấy nước vào đầy cốc loại 250 ml rồi đổ vào cốc loại 400 ml.

- Tiếp tục lấy nước vào đầy cốc loại 250 ml rồi đổ vào cốc loại 400 ml cho đến khi đầy thì dừng lại.

- Khi đó trong cốc loại 250 ml còn chứa 100 ml nước.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan