Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 76 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 30. Mi-li-mét tiết 1 trang 76 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 76. Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 76 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 1 cm = 10 mm

                          1 m = 1 000 mm

Lời giải:

Bài 2 trang 76 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để xác định độ dài mỗi đoạn thẳng.

Lời giải:

Bài 3 trang 76 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cào cào, bọ ngựa và châu chấu thi nhảy xa được thành tích lần lượt là 3 cm, 15 mm, 20 mm.

a) Thành tích nhảy xa của .................. là tốt nhất.

b) Thành tích nhảy xa của .................. là kém nhất.

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 1 cm = 10 mm

So sánh thành tích nhảy xa của 3 bạn rồi viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Đổi: 3 cm = 30 mm

Ta có 30 mm > 20 mm > 15 mm

a) Thành tích nhảy xa của cào cào là tốt nhất.

b) Thành tích nhảy xa của bọ ngựa là kém nhất.

Bài 4 trang 76 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một tấm gỗ ép dày 20 mm. Người ta ghép chồng 7 tấm gỗ như vậy với nhau để làm một tấm gỗ công nghiệp. Hỏi tấm gỗ công nghiệp dày bao nhiêu mi-li-mét? (Bỏ qua độ dảy của lớp keo dính).

Phương pháp:

Độ dày của tấm gỗ công nghiệp = Độ dày của tấm gỗ ép x 7

Lời giải:

Bài giải

Tấm gỗ công nghiệp dày số mi-li-mét là

2 x 7 = 14 (mm)

Đáp số: 14 mm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan