Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 29. Luyện tập chung tiết 1 trang 74 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 74. Bài 4. Năm ngoái, cây sầu riêng nhà bác Ba cho 27 quả.

Bài 1 trang 74 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính nhẩm.

Phương pháp:

Ví dụ: 30 x 2 = ?

Nhẩm: 3 chục x 2 = 6 chục

Vậy 30 x 2 =60

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải:

50 x 2 = 100                30 x 2 = 60                10 x 5 = 50 

60 : 3 = 20                  80 : 2 = 40                 90 : 9 = 10

Bài 2 trang 74 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia theo các quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 3 trang 74 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải:

Bài 4 trang 74 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Năm ngoái, cây sầu riêng nhà bác Ba cho 27 quả. Năm nay, bác áp dụng kĩ thuật tiên tiến nên cây sầu riêng đó cho số quả gấp 3 lần năm ngoái.

a) Hỏi năm nay cây sầu riêng nhà bác Ba cho bao nhiêu quả?

b) Sau khi bán đi, số quả sầu riêng còn lại giảm đi 3 lần. Hỏi bác Ba còn lại bao nhiêu quả sầu riêng?

Phương pháp:

a) Số quả sầu riêng năm nay thu hoạch = Số quả sầu riêng năm ngoái thu hoạch x 3

b) Số quả sầu riêng còn lại = Số quả sầu riêng thi hoạch được : 3

Lời giải:

a) Năm nay cây sầu riêng nhà bác Ba cho số quả là

                        27 x 3 = 81 (quả)

b) Sau khi bán đi, bác Ba còn lại số quả sầu riêng là

                       81 : 3 = 27 (quả)

Đáp số: a) 81 quả 

            b) 27 quả

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan