Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 27. Giảm một số đi một số lần tiết 2 trang 70 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 70. Bài 3. Mai có 42 tờ giấy màu. Sau giờ học thủ công, số tờ giấy màu còn lại của Mai so với lúc đầu giảm đi 6 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Bài 1 trang 70 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải:

Bài 2 trang 70 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mũi của bạn người gỗ rất đặc biệt. Sau mỗi lần bạn ấy nói thật, chiều dài chiếc mũi so với trước khi nói thật giảm đi 2 lần. Sau mỗi lần bạn ấy nói dối, chiều dài chiếc mũi gấp 3 lần so với trước khi nói dối.

a) Nếu mũi của bạn người gỗ đang dài 52 cm thì sau khi nói thật 1 lần, mũi của bạn ấy dài ...... cm.

b) Nếu mũi cùa bạn người gỗ đang dài 9 cm thì sau khi nói dối 2 lần liên tiếp, mũi của bạn ấy dài ..... cm.

Phương pháp:

- Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải:

a) Nếu mũi của bạn người gỗ đang dài 52 cm thì sau khi nói thật 1 lần, mũi của bạn ấy dài 26 cm. (Vì 52 cm : 2 = 26 cm)

b) Nếu mũi cùa bạn người gỗ đang dài 9 cm thì sau khi nói dối 2 lần liên tiếp, mũi của bạn ấy dài 36 cm. (Vì 9 cm x 2 x 2 = 36 cm)

Bài 3 trang 70 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mai có 42 tờ giấy màu. Sau giờ học thủ công, số tờ giấy màu còn lại của Mai so với lúc đầu giảm đi 6 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Phương pháp:

Số tờ giấy màu còn lại = Số tờ giấy màu ban đầu : 6

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Mai còn lại số tờ giấy màu là

42 : 6 = 7 (tờ)

Đáp số: 7 tờ giấy màu

Bài 4 trang 70 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải:

a) 72 : .... = 8

    72 : 8 = 9

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.

b) 48 : .... = 6

    48 : 6 = 8

Vậy số cần điền vào ô trống là 8.

c) 81 : .... = 9

    81 : 9 = 9

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.

d) 45 : ..... = 5

    45 : 5 = 9

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan