Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tiết 2 trang 67 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 67. Bài 3: Nam chia đều 60 quyển truyện vào 4 ngăn của giá sách. Hỏi mỗi ngăn chứa bao nhiêu quyển truyện?

Bài 1 trang 67 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia từng chữ số của số bị chia cho số chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

 

Bài 2 trang 67 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S?

Phương pháp:

Kiểm tra các phép chia rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai. Phép tính đúng là:

c) Đúng

d) Đúng

Ta điền như sau:

Bài 3 trang 67 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nam chia đều 60 quyển truyện vào 4 ngăn của giá sách. Hỏi mỗi ngăn chứa bao nhiêu quyển truyện?

Phương pháp:

Số quyển truyện ở mỗi ngăn = Só quyển truyện có tất cả : số ngăn

Lời giải:

Tóm tắt

4 ngăn: 60 quyển

1 ngăn: ? quyển

Bài giải

Mỗi ngăn chứa số quyển truyện là

60 : 4 = 15 (quyển)

Đáp số: 15 quyển truyện

Bài 4 trang 67 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Bác An chia đều 40 cái kẹo cho 3 bạn nhỏ thì còn dư ra mấy cái kẹo?

Phương pháp:

Thực hiện phép chia 40 : 3. Số dư của phép chia chính là số kẹo còn dư.

Lời giải:

Ta có: 40 : 3 = 13 (dư 1)

Vậy bác An chia đều 40 cái kẹo cho 3 bạn nhỏ thì còn dư ra 1 cái kẹo.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan