Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư tiết 1 trang 64 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 64. Bài 2. Tô màu đỏ vào ô ghi phép chia hết, màu vàng vào ô ghi phép chia có dư.

Bài 1 trang 64 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia theo quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 2 trang 64 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu đỏ vào ô ghi phép chia hết, màu vàng vào ô ghi phép chia có dư.

Phương pháp:

Thực hiện phép chia rồi tô màu đỏ vào ô ghi phép chia hết, màu vàng vào ô ghi phép chia có dư.

Lời giải:

30 : 6 = 5

42 : 7 = 6

18 : 5 = 3 (dư 3)

27 : 9 = 3

41 : 5 = 8 (dư 1)

34 : 4 = 8 (dư 2)

Vậy ta tô màu như sau: 

Bài 3 trang 64 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cô giáo muốn chia 20 quả táo vào các đĩa. Các bạn Rô-bốt, Nam và Mai đưa ra các ý kiến về cách chia táo như sau:

- Rô-bốt: "Chia đều số quả táo vào 2 đĩa";

- Nam: "Chia đều số quả táo vào 3 đĩa";

- Mai: "Chia đều số quả táo vào 4 đĩa".

Cách chia táo của .......... cho ta phép chia hết.

Phương pháp:

- Thực hiện tính kết quả mỗi phép chia rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải:

Ta có 20 : 2 = 10

        20 : 3 = 6 (dư 2)

        20 : 4 = 5

Vậy cách chia táo của Rô-bốt và Mai cho ta phép chia hết.

Bài 4 trang 64 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Lớp 3A có 30 học sinh được chia đều thành 6 nhóm để tổ chức hoạt động ngoại khóa. Hỏi mỗi nhóm như vậy có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp:

Số học sinh trong mỗi nhóm = Số học sinh lớp 3A : số nhóm

Lời giải:

Tóm tắt

6 nhóm: 30 học sinh

1 nhóm: .... học sinh?

Bài giải

Mỗi nhóm như vậy có số học sinh là

30 : 6 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan