Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 24. Gấp một số lên một số lần tiết 1 trang 62 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 62. Bài 3. Năm nay con 5 tuổi, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài 1 trang 62 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Muốn thêm vào số đã cho 7 đơn vị ta cộng số đó với 7.

- Muốn gấp một số lên 7 lần ta lấy số đó nhân với 7.

Lời giải:

 

Bài 2 trang 62 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

- Muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị ta cộng số đó với số đơn vị.

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải:

Bài 3 trang 62 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Năm nay con 5 tuổi, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Phương pháp:

Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 7.

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Tuổi bố năm nay là

5 x 7 = 35 (tuổi)

Đáp số: 35 tuổi

Bài 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Có 8 bạn nữ và một số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt. Biết số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt.

Phương pháp:

Số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt = Số bạn nữ x 3

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt là:

8 x 3 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan