Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 23. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số tiết 1 trang 60 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 60. Bài 4. Cô Mai cần 12 giờ để đan xong một chiếc mũ len. Hỏi cô Mai cần bao nhiêu giờ để đan được 4 chiếc mũ len như vậy?

Bài 1 trang 60 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Nhân thừa số thứ hai với các chữ số của thừa số thứ nhất lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 60 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 40 x 2 = ?   Nhẩm: 4 chục x 2 = 8 chục. Vậy: 40 x 2 = 80.

10 x 9 = ......                        40 x 1 = .....                      

20 x 2 = ......                        30 x 2 = ...... 

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép nhân số tròn chục với số có một chữ số.

Lời giải:

  • 1 chục x 9 = 9 chục

          10 x 9 = 90

  • 4 chục x 1 = 4 chục

         40 x 1 = 40

  • 2 chục x 2 = 4 chục

         20 x 2 = 40

  • 3 chục x 2 = 6 chục

         30 x 2 = 60

Bài 3 trang 60 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Nối phép cộng với phép nhân và kết quả tương ứng.

Lời giải:

Bài 4 trang 60 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Cô Mai cần 12 giờ để đan xong một chiếc mũ len. Hỏi cô Mai cần bao nhiêu giờ để đan được 4 chiếc mũ len như vậy?

Phương pháp:

Số giờ cần để đan được 4 chiếc mũ len = Số giờ cần để đan xong một chiếc mũ len x 4

Lời giải:

Tóm tắt:

1 chiếc: 12 giờ

4 chiếc: ?  giờ

Bài giải

Số giờ cô Mai cần để đan được 4 chiếc mũ len là:

12 x 4 = 48 (giờ)

Đáp số: 48 giờ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan