Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 22. Luyện tập chung tiết 1 trang 58 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3 trang 58. Bài 1. Bạn Việt vẽ một hình chữ nhật trên giấy ô vuông rồi vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Em hãy khoanh vào chữ đặt dưới hình mà bạn Việt đã vẽ.

Bài 1 trang 58 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Bạn Việt vẽ một hình chữ nhật trên giấy ô vuông rồi vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Em hãy khoanh vào chữ đặt dưới hình mà bạn Việt đã vẽ.

Phương pháp:

Quan sát rồi khoanh vào hình được vẽ trung điểm ở mỗi cạnh của hình chữ nhật.

Lời giải:

Bạn Việt đã vẽ hình C.

Vì các hình A và B đều có 1 điểm không phải là trung điểm.

Bài 2 trang 58 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dán bốn tờ giấy hình tròn bán kính 3 cm vào một hình vuông (như hình vẽ). Vậy cạnh hình vuông đó dài …. cm.

Phương pháp:

Độ dài cạnh của hình vuông bằng 4 lần bán kính hình tròn.

Lời giải:

Độ dài cạnh của hình vuông bằng 4 lần bán kính hình tròn.

Độ dài cạnh hình vuông là

3 x 4 = 12 (cm) 

Vậy cạnh hình vuông đó dài 12 cm.

Bài 3 trang 58 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Ngôi nhà của gọng vó là một cái ao nhỏ hình chữ nhật, trong đó có các lá súng dạng hình tròn (như hình vẽ). Biết rằng các lá to có đường kính 10 cm và các lá nhỏ có đường kính 5 cm.

a) Chiều dài của cái ao là ….. cm.

b) Chiều rộng của cái ao là …... cm.

Phương pháp:

- Chiều dài của cái ao bằng tổng đường kính của 2 lá súng to và đường kính của 2 lá súng nhỏ.

- Chiều rộng của cái ao bằng tổng đường kính của 1 lá súng to và đường kính của 2 lá súng nhỏ.

Lời giải:

a) Chiều dài của cái ao bằng tổng đường kính của 2 lá súng to và đường kính của 2 lá súng nhỏ.

Chiều dài của cái ao là

2 x 10 + 2 x 5 = 30 (cm)

Kết luận:  Chiều dài của cái ao là 30 cm.

b) Chiều rộng của cái ao bằng tổng đường kính của 1 lá súng to và đường kính của 2 lá súng nhỏ.

Chiều rộng của cái ao là

1 x 10 + 2 x 5 = 20 (cm) 

Kết luận: Chiều rộng của cái ao là 20 cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan