Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 52, 53 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông tiết 3 trang 52, 53 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3 trang 52, 53. Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 52 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 

Cho ABCD là hình chữ nhật có BC = 20 cm, CD = 50 cm. Một con kiến đang ở điểm A (như hình vẽ).

a) Nếu con kiến muốn bò đến điểm B theo cạnh AB thì phải bò một đoạn đường dài ....... cm.

b) Nếu con kiến muốn bò đến điểm D theo cạnh AD thì phải bò một đoạn đường dài ....... cm.

c) Nếu con kiến muốn bò đến điểm C theo đường gấp khúc ABC thì phải bò một đoạn đường dài ..... cm.

Phương pháp:

a) Đoạn đường con kiến bò đến điểm B theo cạnh AB là chiều dài của hình chữ nhật

b) Đoạn đường con kiến bò đến điểm D theo cạnh AD là chiều rộng hình chữ nhật

c) Độ dài đường gấp khúc ABC bằng tổng chiều dài cộng với chiều rộng

Lời giải:

Vì ABCD là hình chữ nhật nên ta có: 

AB = CD = 50 cm; AD = BC = 20 cm.

a) Đoạn thẳng AB dài 50 cm. 

Vậy nếu con kiến muốn bò đến điểm B theo cạnh AB thì phải bò một đoạn đường dài 50 cm.

b) Đoạn thẳng AD dài 20 cm. 

Vậy nếu con kiến muốn bò đến điểm D theo cạnh AD thì phải bò một đoạn đường dài 20 cm.

c) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

50 + 20 = 70 (cm).

Vậy nếu con kiến muốn bò đến điểm C theo đường gấp khúc ABC thì phải bò một đoạn đường dài 70 cm.

Bài 2 trang 53 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Rùa và Ốc sên thi chạy. Hai bạn cùng xuất phát từ điểm M chạy đến đích ở điểm N nhưng theo hai đường khác nhau. Ốc sên chạy đến đích theo cạnh MN, còn Rùa chạy đến đích theo đường gấp khúc MQPN. Biết rằng MQPN là hình chữ nhật có NP = 50 cm

Đoạn đường Rùa chạy dài hơn đoạn đường Ốc sên chạy là ....... cm.

Phương pháp:

Đoạn đường Rùa chạy dài hơn đoạn đường của Ốc sên bằng 2 lần độ dài cạnh NP.

Lời giải:

Vì MNPQ là hình chữ nhật nên ta có: 

MQ = NP = 50 cm; MN = QP.

Đoạn đường Ốc sên chạy là đoạn thẳng MN.

Đoạn đường Rùa chạy là:

MQ + QP + NP hay MQ + MN + NP (do QP = MN)

Vậy đoạn đường Rùa chạy dài hơn đoạn đường Ốc sên chạy là:

50 + 50 = 100 (cm)

Đáp số: 100 cm.

Bài 3 trang 53 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Với số lượng các que tính giống nhau nào dưới đây thì xếp được một hình vuông (không thừa que tính nào)?

A. 6 que tính              B. 7 que tính              C. 8 que tính

b) Với số lượng các que tính giống nhau nào dưới đây thì không thể xếp được một hình chữ nhật (không thừa que tính nào)?

A. 6 que tính              B. 7 que tính              C. 10 que tính

Phương pháp:

a) Dựa vào đặc điểm của hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau.

b) Dựa vào đặc điểm của hình chữ nhật có 4 góc vuông và hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau để xếp que tính thành hình chữ nhật.

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: C

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau nên số que tính để xếp thành hình vuông phải là một số chia hết cho 4.

Ta có: 8 : 4 = 2

Vậy với 8 que tính giống nhau có thể xếp được thành 1 hình vuông.

b) Đáp án đúng là: B

Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau nên số que tính để xếp thành hình chữ nhật phải là một số chia hết cho 2.

Ta có: 7 không chia hết cho 2.

Vậy 7 que tính giống nhau không thể xếp được thành một hình chữ nhật (không thừa que tính nào).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan