Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 109 tập 1 Cánh Diều - Bài 5. Hình có trục đối xứng. Bài 2. Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc)

Bài 1 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Trong các hình 48,49,50, hình nào có trục đối xứng? nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó  

Phương pháp:

Tìm trục đối xứng của các hình.

Lời giải:

Tất cả các hình đều có trục đối xứng. Trục đối xứng của các hình:

Bài 2 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc) 

Phương pháp:

 Tìm trục đối xứng của các hình.

Lời giải:

Các Hình 51 a), c) đều có trục đối xứng và Hình 51 b) không có trục đối xứng.

+) Hình 51 a) có 1 trục đối xứng: 

+) Hình 51 c) có 2 trục đối xứng:

Bài 3 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn.

Phương pháp:

Quan sát các sự vật trong thực tiễn

Lời giải: 

Một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn: công trình kiến trúc, lá cây, viên gạch lát nền, con bướm,....

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan