Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 trang 14 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải SGK Toán lớp 8 trang 14, Kết nối tri thức với cuộc sống tập: bài 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19. Lúc 6 giờ sáng, bác Vinh lái ô tô xuất phát từ Hà Nội đi huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Khi đến Phủ Lý (Hà Nam), cách Hà Nội khoảng 60 Km, bác Vinh dừng lại ăn sáng trong 20 phút. Sau đó, bác Vinh tiếp tục đi về Tĩnh Gia và phải tăng tốc thêm 10Km/h để đến nơi đúng giờ dự định. a) Gọi x (Km/h) là vận tốc đi thêm trên quãng đường Hà Nội – Phủ Lý. Hãy viết các phân thức biểu thị thời gian bá

Bài 6.15 trang 11 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Quy đồng mẫu thức các phần thức sau:

\(\)\(a)\frac{1}{{4{\rm{x}}{y^2}}}\)và \(\frac{5}{{6{{\rm{x}}^2}y}}\);

\(b)\frac{9}{{4{{\rm{x}}^2} - 36}}\)và \(\frac{1}{{{x^2} + 6{\rm{x}} + 9}}\).

Phương pháp:

Tìm mẫu thức chung cả hai phân thức và nhân tủ phụ của mỗi phân thức. sau đó nhân cả tử và mẫu của phân thức đó với nhân tử phụ.

Lời giải:

Bài 6.16 trang 11 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho phân thức \(P = \frac{{{x^3} - 4{\rm{x}}}}{{{{(x + 2)}^2}}}\)

a) Viết điều kiện xác định của phân thức và tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn điều kiện này.

b) Rút gọn phân thức P.

c) Tính giá trị của phân thức đã cho tại x = 98.

Phương pháp:

Điều kiện xác định của phân thức là mẫu thức khác 0.

Rút gọn phân thức bằng cách chia cả tử và mẫu của phân thức cho mẫu thức chung

Thay giá trị x = 98 và phân thức đã rút gọn

Lời giải:

a) Điều kiện xác định (x + 2)2 ≠ 0 hay x ≠ –2.

Bài 6.17 trang 11 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho hai phân thức \(\frac{{{x^2} + 5{\rm{x}}}}{{(x - 10)({x^2} + 10{\rm{x}} + 25)}}\)và \(\frac{{{x^2} + 10{\rm{x}}}}{{{x^4} - 100{{\rm{x}}^2}}}\)

a) Rút gọn hai phân thức đã cho. Kí hiệu P và Q là hai phân thức nhận được.

b) Quy đồng mẫu thức hai phân thức P và Q.

Phương pháp:

Rút gọn phân thức bằng cách chia cho mẫu thức chung của cả tử và mẫu của phân thức đó

Lời giải:

Bài 6.18 trang 11 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Lúc 6 giờ sáng, bác Vinh lái ô tô xuất phát từ Hà Nội đi huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Khi đến Phủ Lý (Hà Nam), cách Hà Nội khoảng 60 Km, bác Vinh dừng lại ăn sáng trong 20 phút. Sau đó, bác Vinh tiếp tục đi về Tĩnh Gia và phải tăng tốc thêm 10Km/h để đến nơi đúng giờ dự định.

a) Gọi x (Km/h) là vận tốc đi thêm trên quãng đường Hà Nội – Phủ Lý. Hãy viết các phân thức biểu thị thời gian bác Vinh chạy xe trên các quãng đường Hà Nội – Phủ Lý và Phủ Lý – Tĩnh Gia, biết rằng quãng đường Hà Nội – Tĩnh Gia có chiều dài khoảng 200 Km.

b) Nếu vận tốc ô tô đi trên quãng đường Hà Nội – Phủ Lý là 60 Km/h thì bác Vinh đến Tĩnh Gia lúc mấy giờ?

Phương pháp:

Áp dụng côngthức thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc để viết phân thức biểu thị thời gian bác Vinh chạy xe trên các quãng đường Hà Nội – Phủ Lý và Phủ Lý – Tĩnh Gia.

Lời giải:

a) Thời gian  xe chạy quãng đường Hà Nội – Phủ Lý là   giờ.

 Vận tốc của xe trên quãng đường Phủ Lý – Tĩnh Gia là x + 10 (km/h).

Quãng đường Phủ Lý – Tĩnh Gia là 200 – 60 = 140 km.

Thời gian xe chạy quãng đường Phủ Lý – Tĩnh Gia là   giờ.

b) Nếu vận tốc ô tô trên quãng đường Hà Nội – Phủ Lý là 60 km/h hay x = 60 thì thời gian xe đi từ Hà Nội đến Tĩnh Gia (Không kể 20 phút nghỉ) là:

Thời gian xe đi từ Hà Nội đến Tĩnh Gia kể cả dừng nghỉ 20 phút là 3 giờ 20 phút.

Xe xuất phát lúc 6 giờ sáng nên đến Tĩnh Gia lúc 9 giờ 20 phút.

Bài 6.19 trang 11 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Để loại bỏ x (tính theo %) chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, ước tính cần chi phí là \(\frac{{1,7{\rm{x}}}}{{100 - x}}\)(tỉ đồng).

a) Nếu muốn loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy thì cần chi phí là bao nhiêu?

b) Viết điều kiện xác định của phân thức \(\frac{{1,7{\rm{x}}}}{{100 - x}}\). Hỏi có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy hay không?

Phương pháp:

Thay x = 90 vào phân thức \(\frac{{1,7{\rm{x}}}}{{100 - x}}\) để tính số tiền loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy.

Lời giải:

a) Để loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm (Tức là nếu x = 90) thì ước tính chi phí cần thiết là

b) Điều kiện xác định của phân thức  là 100 – x ≠ 0 hay x ≠ 100.

Vì vậy không thể loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm từ nhà máy này.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan