Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 trang 62 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 62 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 8.1, 8.2, 8.3. Vuông thực nghiệm gieo một con xúc xắc. a) Liệt kê các kết quả có thể của thực nghiệm trên. b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

Bài 8.1 trang 62 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Vuông thực nghiệm gieo một con xúc xắc

a) Liệt kê các kết quả có thể của thực nghiệm trên

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

- A: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là hợp số"

- B: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc nhỏ hơn 5"

- C: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ"

Phương pháp:

Vì con xúc xắc có 6 mặt nên tông r có 6 kết quả xảy ra.

Với mỗi biến cố hãy liệt kê các biến cố thuận lợi.

Lời giải:

a) Các kết quả có thể của thực nghiệm trên là: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

b) - Kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 4; 6.

 - Kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 1; 2; 3; 4.

 - Kết quả thuận lợi cho biến cố C là:1; 3; 5.

Bài 8.2 trang 62 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Một hộp đựng 12 tấm thẻ, được ghi số 1; 2;...; 12. Bạn Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau: 

- A: "Rút được tấm thẻ ghi số chẵn"

- B: "Rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố";

- C: "Rút được tấm thẻ ghi số chính phương"

Phương pháp:

Liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra và các kết quả thuận lợi của biến cố

Lời giải:

a) Các kết quả có thể của hành động trên là: thẻ số 1, thẻ số 2, thẻ số 3, thẻ số 4, thẻ số 5, thẻ số 6, thẻ số 7, thẻ số 8, thẻ số 9, thẻ số 10, thẻ số 11, thẻ số 12.

b) - Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: thẻ số 2, thẻ số 4, thẻ số 6, thẻ số 8, thẻ số 10, thẻ số 12.

- Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: thẻ số 2, thẻ số 3, thẻ số 5, thẻ số 7, thẻ số 11.

 - Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là: thẻ số 4, thẻ số 9.

Bài 8.3 trang 62 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Bạn An có 16 cuốn sách , trong đó có 4 cuốn sách tiểu thuyết , 5 cuốn sách lịch sử, 3 cuốn sách Khoa học tự nhiên và 4 cuốn sách Toán. Các cuốn sách này được xếp tùy ý trong tủ sách. Bạn Bình đến chơi là lấy ngẫu nhiên một cuốn sách trong tủ sách của An

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

E: "Bình lấy được một cuốn sách tiểu thuyết"

F: "Bình lấy được một cuốn sách Khoa học tự nhiên hoặc cuốn sách Toán"

G: "Bình lấy được một cuốn sách không phải là sách Lịch sử"

Phương pháp:

Liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra và các kết quả thuận lợi của biến cố

Lời giải:

a) Kí hiệu 4 cuốn sách tiểu thuyết là A1, A2, A3, A4.

5 cuốn sách Lịch sử là B1, B2, B3, B4, B5.

3 cuốn sách Khoa học tự nhiên là C1, C2, C3.

4 cuốn sách Toán là D1, D2, D3, D4.

Các kết quả có thể của hành động trên: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố E là: A1, A2, A3, A4.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố F là: C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố G là: A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan