Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.8 , 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 trang 71,72 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 71, 72 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 8.8 , 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13. Tung một chiếc kẹp giấy 145 lần xuống sàn nhà lát gạch đá hoa hình vuông. Quan sát thấy có 113 lần chiếc kẹp nằm hoàn toàn bên trong hình vuông và 32 lần chiếc kẹp nằm trên cạnh hình vuông. Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau: a) E: " Chiếc kẹp giấy nằm hoàn toàn trong hình vuông" b) F: "Chiếc kẹp giấy nằm trên cạnh của hình vuông"

Bài 8.8 trang 71 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Tung một chiếc kẹp giấy 145 lần xuống sàn nhà lát gạch đá hoa hình vuông. Quan sát thấy có 113 lần chiếc kẹp nằm hoàn toàn bên trong hình vuông và 32 lần chiếc kẹp nằm trên cạnh hình vuông. Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

a) E: " Chiếc kẹp giấy nằm hoàn toàn trong hình vuông"

b) F: "Chiếc kẹp giấy nằm trên cạnh của hình vuông" 

Phương pháp:

Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E, F.

Lời giải:

a) Trong 145 lần tung có 113 lần chiếc kẹp nằm hoàn toàn bên trong hình vuông.

Do đó, xác suất thực nghiệm của biến cố E là 

b)  Trong 145 lần tung có 32 lần chiếc kẹp nằm trên cạnh hình vuông.

Do đó, xác suất thực nghiệm của biến cố F là 

Bài 8.9 trang 71 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Một nhân viên  kiểm tra chất lượng sản phẩm tại một nhà máy trong 20 ngày rồi ghi lại số phế phẩm của nhà máy và thu được kết quả như sau: 

Số phế phẩm

0

1

2

3

≥4

Số ngày

14

3

1

1

1

Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

a) M: "Trong một ngày nhà máy đó không có phế phẩm"

b) N: "Trong một ngày nhà máy đó chỉ có 1 phế phẩm"

c) K: "Trong một ngày nhà máy đó có ít nhất 2 phế phẩm" 

Phương pháp:
 

- Xác định số lần thực hiện của biến cố M, N, K.

- Tính xác suất thực nghiệm của biến cố M, N, K

Lời giải:
 

a) Có 14 ngày nhà máy không có phế phẩm.

Xác suất thực nghiệm của biến cố M là: 

b) Có 3 ngày nhà máy có 1 phế phẩm.

Xác suất thực nghiệm của biến cố M là: 

c) Số ngày có ít nhất 2 phế phẩm là: 1 + 1 + 1 = 3 (ngày).

Vậy xác suất thực nghiệm để trong một ngày nhà máy đó có ít nhất hai phế phẩm là: 

Bài 8.10 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Thống kê thời gian của 78 chương trình quảng cáo trên Đài truyền hình tỉnh X cho kết quả như sau:

Thời gian quảng cáo trong khoảng

Số chương trình quảng cáo

Từ 0 đến 19 giây

17

Từ 20 đến 39 giây

38

Từ 40 đến 59 giây

19

Trên  60 giây

4

 Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

a) E: "Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh X kéo dài từ 20 đến 39 giây"

b) F: "Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh X kéo dài trên 1 phút"

c) G:" Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh X kéo dài trong khoảng từ 20 đến 59 giây"

Phương pháp:

- Xác định số lần thực hiện của biến cố E, F, G.

- Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E, F, G.

Lời giải:

a) Có 38 chương trình quảng cáo kéo dài từ 20 đến 39 giây.

Xác suất thực nghiệm của biến cố E là 

b)  Có 4 chương trình quảng cáo kéo dài trên 1 phút (trên 60 giây).

Xác suất thực nghiệm của biến cố E là 

c) Có 38 chương trình quảng cáo kéo dài từ 20 đến 39 giây, 19 chương trình kéo dài trong khoảng từ 40 đến 59 giây nên có 38 + 19 = 57 chương trình quảng cáo kéo dài từ 20 đến 59 giây. Do đó, xác suất thực nghiệm của biến cố G là 

Bài 8.11 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Thống kê về số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong của bệnh SARS và bệnh EBOLA được kết quả như sau:

Bệnh

Số người nhiễm

Số người tử vong

SARS( 11-2002 đến 7 – 2003)

8 437

813

EBOLA (2014 – 2016)

34 453

15 158

Căn cứ vào bảng thống kê trên, hãy ước lượng xác suất một người tử vong khi nhiễm bệnh SARS, bệnh EBOLA

Phương pháp:

- Tính xác suất thực nghiệm một người tử vong bệnh SARS, EBOLA

Lời giải:

- Ước lượng xác suất một người tử vong khi nhiễm bệnh SARS là

- Ước lượng xác suất một người tử vong khi nhiễm bệnh EBOLA là

Bài 8.12 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Một nhà máy sản xuất máy điều hòa tiến hành kiểm tra chất lượng của 600 chiếc điều hòa được sản xuất và thấy có 5 chiếc bị lỗi. Trong một lô hàng có 1500 chiếc điều hòa, hãy dự đoán xem có khoảng bao nhiêu chiếc điều hòa không bị lỗi

Phương pháp:

- Tính số chiếc điều hòa không bị lỗi,

- Tính xác suất máy điều hòa không bị lỗi.

Gọi h là số lượng điều hòa không bị lỗi, ta có: \(\frac{h}{{1500}} \approx 0,992 \Rightarrow h = 1488\)

Lời giải:
 

Kiểm tra chất lượng của 600 chiếc điều hòa thì có 5 chiếc bị lỗi nên có 595 chiếc không bị lỗi.

Do đó, xác suất để một chiếc điều hòa do nhà máy sản xuất không bị lỗi được ước lượng là: 

Gọi h là số lượng điều hòa không bị lỗi trong 1 500 chiếc điều hòa.

 Ta có:  .Suy ra h ≈ 1500 . 0,9917 = 1487,55.

Vậy trong một lô hàng có 1 500 chiếc điều hòa thì có khoảng 1 487 hoặc 1 488 chiếc điều hòa không bị lỗi.

Bài 8.13 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Hai bạn Mai và Việt lần lượt thực hiện việc gieo đồng thời hai con xúc xắc và ở mỗi lần gieo sẽ nhận được số điểm bằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. Mai được gieo 100 lần và Việt được gieo 120 lần. Mai gieo trước và ghi lại kết quả của mình như sau:

Số điểm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số lần

3

5

9

10

14

16

13

11

8

7

4

Trước khi Việt gieo, hãy dự đoán xem có bao nhiêu lần số điểm của Việt nhận được là: 

a) Một số chẵn

b) Một số nguyên tố

c) Một số lớn hơn 7 

Phương pháp:

- Tính xác suất thực nghiệm của số điểm của Việt nhận được là: một số chẵn;  một số nguyên tố; một số lớn hơn 7.

- Tính số lần điểm của Việt là một số chẵn, một số nguyên tố, một số lớn hơn 7

Lời giải:

a) Gọi A là biến cố “Số điểm của Mai nhận được là số chẵn”, tức là các số 2; 4; 6; 8; 10; 12.

Vậy có 3 + 9 + 14 + 13 + 8 + 4 = 51 lần số điểm Mai nhận được là số chẵn.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là . Do đó P(A) ≈ 0,51.

Gọi k là số lần số điểm của Việt nhận được là số chẵn. Ta có >P(A)

Thay giá trị ước lượng của P(A) ta được >≈0,51. Suy ra k ≈ 120 . 0,51 = 61,2.

Vậy ta dự đoán có khoảng 61 lần số điểm của Việt nhận được là số chẵn.

b) Gọi B là biến cố “Số điểm của Mai nhận được là số nguyên tố”, tức là các số 2; 3; 5; 7; 11. Vậy có 3 + 5 + 10 + 16 + 7 = 41 lần số điểm của Mai nhận được là số nguyên tố.

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là =0,41. Do đó P(B) ≈ 0,41.

Gọi h là số lần số điểm của Việt nhận được là số nguyên tố. Ta có: P(B)

 

Thay giá trị ước lượng của P(B) ta được ≈ 0,41. Suy ra h ≈ 120 . 0,41 = 49,2.

 

Vậy ta dự đoán có khoảng 49 lần số điểm của Việt nhận được là số nguyên tố.

 

c) Gọi C là biến cố “Số điểm của Mai nhận được lớn hơn 7”, tức là 8; 9; 10; 11; 12.

Vậy có 13 + 11 + 8 + 7 + 4 = 43 lần số điểm của Mai nhận được lớn hơn 7.

Xác suất thực nghiệm của biến cố C là = 0,43. Do đó P(C) ≈ 0,43.

Gọi m là số lần số điểm của Việt nhận được lớn hơn 7. Ta có: P(C) ≈ 

Thay giá trị ước lượng của P(C) ta được ≈ 0,43. Suy ra m ≈ 120 . 0,43 = 51,6

Vậy ta dự đoán có khoảng 52 lần số điểm của Việt nhận được lớn hơn 7.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan