Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 2: Hai Bà Trưng trang 51, 52 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 51, 52 Bài đọc 2: Hai Bà Trưng. Gạch dưới những từ ngữ nói về tội ác của giặc ngoại xâm: Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ.

Câu 1 trang 51 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết từ ngữ vào chỗ trống để xác định các đoạn văn rồi nối mỗi ý ở bên A với đoạn văn phù hợp ở bên B: 

Phương pháp: 

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.   

Trả lời: 

a) Tội ác của giặc ngoại xâm: Từ đầu đến “đánh đuổi quân xâm lược.”.

b) Nuôi chí lớn giành lại non sông: Từ “Bấy giờ,...” đến “lập mưu giết chết Thi Sách.”.

c) Khí thế của nghĩa quân: Từ “Nhận được tin dữ” đến “theo suốt đường hành quân.”.

d) Khởi nghĩa thắng lợi: Phần còn lại 

Câu 2 trang 51 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới những từ ngữ nói về tội ác của giặc ngoại xâm:

Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng….Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc.  

Trả lời:

Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng…. Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. 

Câu 3 trang 52 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm những từ ngữ thể hiện tài năng, chí lớn và khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng. Nối đúng: 

Phương pháp: 

Em đọc đoạn 2 và đoạn 3 của bài đọc.  

Trả lời: 

Câu 4 trang 52 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những hình ảnh nào nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khởi nghĩa? Nối đúng: 

Phương pháp: 

Em đọc đoạn 4 của bài đọc.   

Trả lời: 

Nối: a – 1, 4, 6; b – 2, 3, 5.  

Luyện tập 

Câu 1 trang 52 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết lại các tên người, tên địa lí trong bài:

- Tên người Việt Nam:

- Tên người nước ngoài:

- Tên địa lí Việt Nam: 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

- Tên người Việt Nam: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Thi Sách, Hai Bà Trưng.

- Tên người nước ngoài: Tô Định.

- Tên địa lí Việt Nam: Mê Linh, Luy Lâu. 

Câu 2 trang 52 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các tên người, tên địa lí nói trên được viết hoa như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.

b) Viết hoa chữ cái đầu của tiếng đầu tiên.

c) Viết hoa chữ cái đầu của tiếng cuối cùng 

Phương pháp:

Em dựa vào các tên người đã tìm để trả lời câu hỏi.  

Trả lời:

Đáp án: a) Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan