Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu trang 56, 57 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 56, 57 Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu. Trung đoàn trưởng nói gì với các chiến sĩ nhỏ? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Vì sao các chiến sĩ xúc động khi nghe trung đoàn trưởng nói?

Câu 1 trang 56 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trung đoàn trưởng nói gì với các chiến sĩ nhỏ? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Hoàn cảnh chiến khu lúc này rất gian khổ, mai đây chắc còn gian khổ nhiều hơn, em nào muốn về với gia đình thì trung đoàn cho về.

b) Hoàn cảnh chiến khu mai đây rất gian khổ, các em nên trở về với gia đình.

c) Hoàn cảnh chiến khu đã bớt gian khổ, các em có thể về với gia đình.

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc. 

Trả lời:

Đáp án: a) Hoàn cảnh chiến khu lúc này rất gian khổ, mai đây chắc còn gian khổ nhiều hơn, em nào muốn về với gia đình thì trung đoàn cho về. 

Câu 2 trang 56 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao các chiến sĩ xúc động khi nghe trung đoàn trưởng nói? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Vì họ thấy cặp mắt trung đoàn trưởng ánh lên vẻ trìu mến, dịu dàng.

b) Vì họ không muốn trở về nhà trong hoàn cảnh chiến khu đang rất khó khăn.

c) Vì họ biết rằng chiến khu mai đây chắc càng gian khổ. 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Trả lời:

Đáp án: b) Vì họ không muốn trở về nhà trong hoàn cảnh chiến khu đang rất khó khăn.

Câu 3 trang 56 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các chiến sĩ đáp lời trung đoàn trưởng như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Chúng em muốn về nhà.

b) Chúng em rất xúc động.

c) Chúng em xin ở lại. 

Phương pháp:

Em đọc từ “Trước ý kiến đột ngột” đến “làm trung đoàn trưởng rơi nước mắt.”  

Trả lời:

Đáp án: c) Chúng em xin ở lại.

Câu 4 trang 56 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chi tiết nào trong bài khiến em cảm động? Khoanh tròn chữ cái trước ý em đúng:

a) Giọng nói của Lượm.

b) Lời nói của Mừng.

c) Lời hát của cả đội.

d) Ý kiến khác của em (nếu có): ....................

*Vì sao chi tiết đó khiến em cảm động? Viết tiếp để hoàn thành câu:

Chi tiết đó khiến em cảm động vì ........................................... 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc và tự liên hệ bản thân, nói lên cảm xúc của mình.   

Trả lời:

Đáp án: a) Giọng nói của Lượm.

Chi tiết đó khiến em cảm động vì dẫu biết chiến khu sắp tới sẽ rất khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, cơ hội trở về đang ở ngay trước mắt nhưng Lượm vẫn một lòng muốn cống hiến, muốn hy sinh cho đất nước mà quên đi bản thân mình. Tinh thần ấy đã lan tỏa đến đồng đội.

Luyện tập

Câu 1 trang 57 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới câu khiến trong lời của nhân vật Mừng:

Mừng nói như van lơn:

- Chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được. Đừng bắt chúng em phải về, tội chúng em lắm... 

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Trả lời:

Mừng nói như van lơn:

- Chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được. Đừng bắt chúng em phải về, tội chúng em lắm... 

Câu 2 trang 57 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chuyển câu “Chúng em xin ở lại.” thành một câu khiến. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Xin hãy cho chúng em ở lại.

Câu 3 trang 57 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết mỗi bộ phận của câu sau với mỗi cột phù hợp trong bàng:

Tiếng hát bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối. 

Phương pháp:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

   Sự vật 1   

   Đặc điểm   

   Từ so sánh   

Sự vật 2

  Tiếng hát

  Bùng lên 

       như

   ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối.   

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan