Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 3: Hội đua ghe ngo trang 37, 38, 39 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 37, 38, 39 Bài đọc 3: Hội đua ghe ngo. Hội đua ghe ngo diễn ra vào dịp nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Vì sao trước ngày hội, các tay đua phải tập chèo theo nhịp trên cạn?

Câu 1 trang 37 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hội đua ghe ngo diễn ra vào dịp nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Trước dịp lễ hội Cúng Trăng giữa tháng 10 âm lịch hằng năm.

b) Đúng dịp lễ hội Cúng Trăng giữa tháng 10 âm lịch hằng năm.

c) Sau dịp lễ hội Cúng Trăng giữa tháng 10 âm lịch hằng năm. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc. 

Trả lời:

Đáp án: b) Đúng dịp lễ hội Cúng Trăng giữa tháng 10 âm lịch hằng năm.

Câu 2 trang 38 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những chiếc ghe ngo có gì đặc biệt? Nối đúng: 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc.  

Trả lời:

Nối đúng: a – 4, b – 1, c – 2, d – 3, e – 5, g – 6. 

Câu 3 trang 38 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao trước ngày hội, các tay đua phải tập chèo theo nhịp trên cạn? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Ghe được làm bằng gỗ cây sao chà nhẵn, rất khó chèo nên phải tập chèo theo nhịp trên cạn cho quen.

b) Ghe dài, mũi và đuôi cong vút, rất khó chèo nên phải tập chèo theo nhịp trên cạn cho quen.

c) Ghe dài, nhiều người cùng chèo, mỗi năm ghe chỉ được hạ thuỷ một lần nên phải tập chèo theo nhịp trên cạn cho quen. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc. 

Trả lời:

Đáp án: c) Ghe dài, nhiều người cùng chèo, mỗi năm ghe chỉ được hạ thuỷ một lần nên phải tập chèo theo nhịp trên cạn cho quen.

Câu 4 trang 38 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Ý nào dưới đây cho thấy cuộc đua ghe ngo diễn ra rất sôi động? Đánh dấu √ vào ô thích hợp:  

Phương pháp:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc.  

Trả lời:

 

Đúng

Sai

a) Trước ngày hội, các tay đua còn phải tập chèo theo nhịp trên cạn cho quen. 

 

V

b) Mỗi ghe có một người giỏi tay chèo ngồi đằng mũi chỉ huy và một người đứng giữa ghe giữ nhịp.

 

V

c) Theo hiệu lệnh, những mái chèo đưa nhanh thoăn thoắt, đều tăm tắp, đẩy chiếc ghe lướt nhanh.

V

 

d) Tiếng trống hội, tiếng hò reo cổ vũ vang dội cả một vùng sông nước.

V

 

Luyện tập

Câu 1 trang 39 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết tiếp câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu dưới đây:

a) Đồng bào Khmer tổ chức lễ hội Cúng Trăng để tỏ lòng biết ơn đối với Thần Mặt Trăng.

- Đồng bào Khmer tổ chức lễ hội Cúng Trăng……………

b) Ghe ngo được chà nhẵn bóng để lướt nhanh trên dòng sông.

- Ghe ngo được chà nhẵn bóng………………… 

Phương pháp:

Em đọc và đặt câu hỏi cho phần in đậm trong các câu.   

Trả lời:

a) Đồng bào Khmer tổ chức lễ hội Cúng Trăng để làm gì?

b) Ghe ngo được chà nhẵn bóng để làm gì?

Câu 2 trang 39 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Sử dụng một câu hỏi Để làm gì?, viết từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để hỏi đáp với bạn theo nội dung các câu sau:

a) Một người giỏi tay chèo ngồi đằng mũi ghe để chỉ huy các tay đua.

- …………………………………….. để làm gì?

- Một người giỏi tay chèo ngồi đằng mũi ghe để…………………

b) Một người đứng giữa ghe để giữ nhịp cho các tay đua chèo thật đều.

- ……………………………………. để làm gì?

- Một người đứng giữa ghe để………………………………..

c) Trước ngày hội, các tay đua phải tập chèo theo nhịp trên cạn cho quen.

- ……………………………………để làm gì?

- Trước ngày hội, các tay đua phải tập chèo theo nhịp trên cạn để………………… 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

a)

- Một người giỏi tay chèo ngồi đằng mũi ghe để làm gì?

- Một người giỏi tay chèo ngồi đằng mũi ghe để chỉ huy các tay đua.

b)
- Một người đứng giữa ghe để làm gì?

- Một người đứng giữa ghe để giữ nhịp cho các tay đua chèo thật đều.

c)
- Trước ngày hội, các tay đua phải tập chèo theo nhịp trên cạn để làm gì?

Trước ngày hội, các tay đua phải tập chèo theo nhịp trên cạn để cho quen.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan