Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 7 trang 41 - Bài 5 - SBT Ngữ Văn 8 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 7 trang 41 Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt - Bài 5 - Những câu chuyện hài, sách bài tập ngữ văn 8 tập 1 kết nối tri thức. Thủ pháp trào phúng nào KHÔNG được dùng trong truyện này?

Bài tập 7 trang 41 SBT Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Đọc lại văn bản Giá không có ruồi! (SGK, tr. 120 – 123) và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi:

Câu 1 (trang 41, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

 Mục tiêu mà nhân vật muốn đạt được từ khi đi học cho đến khi đi làm là gì?

A. Gia đình hạnh phúc

B. Điều kiện sống đầy đủ

C. Trở thành người nổi tiếng

D. Học giỏi, sáng tác văn học

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Đáp án D

Câu 2 (trang 41, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Điều gì KHÔNG phải là lí do nhân vật chưa bắt tay vào thực hiện mục tiêu viết tiểu thuyết?

A. Chưa có thời gian

B. Vẫn còn có loài ruồi

C. Chưa có điều kiện học tập tốt

D. Chưa có điều kiện vật chất tốt

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Đáp án A

Câu 3 (trang 42, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

 Đâu là chi tiết bất ngờ của truyện?

A. Có ngôi nhà đẹp

B. Ước không có ruồi

C. Có công ăn việc làm

D. Có cuộc sống hạnh phúc

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải:

Đáp án B

Câu 4 (trang 42, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Thủ pháp trào phúng nào KHÔNG được dùng trong truyện này?

A. Nói quá

B. Tạo bất ngờ

C. Tạo mâu thuẫn

D. Lặp lại tình huống và tăng cấp

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Đáp án A

Câu 5 (trang 41, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

 Nét tính cách nào của nhân vật bị cười nhạo?

A. Thích danh tiếng, muốn được mọi người tôn sùng

B. Ham vật chất, tham lam, muốn có nhiều lợi lộc cho bản thân

C. Sống thụ động, lười nhác, muốn đạt kết quả mà không chịu làm việc

D. Viện dẫn lí do để trì hoãn công việc, đổ lỗi cho khách quan

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Đáp án D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan