Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải SGK Toán 8 trang 92 Kết nối tri thức tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 92 SGK Toán lớp 8 kết nối tri thức tập 1. Dữ liệu thu được trong mỗi câu hỏi sau thuộc loại nào?

Bài 5.1 trang 92 SGK Toán 8 tập 1 - Kết nối tri thức

Dữ liệu thu được trong mỗi câu hỏi sau thuộc loại nào?

a) Bạn cao bao nhiêu?

b) Mạng điện thoại bạn đang dùng là gì?

c) Gia đình bạn có bao nhiêu người dưới 18 tuổi?

Lời giải:

Tùy vào mỗi bạn học sinh thì kết quả của những câu hỏi trên là khác nhau nhưng sẽ thuộc cùng một loại dữ liệu.

Dữ liệu dãy a) và c) là số, số liệu rời rạc.

Dữ liệu dãy b) không là số, không thể sắp xếp thứ tự.

Bài 5.2 trang 92 SGK Toán 8 tập 1 - Kết nối tri thức

Ghép cặp cho phù hợp và ghi kết quả vào vở.

a. Số liệu rời rạc

A. kết quả đánh giá 5 bạn về điểm kiểm tra học kì I môn Toán: Khó, rất khó, Trung bình, dễ, KHó

b. Số liệu liên tục

B. Nhiệt độ (oC) tại Nha Trang trong 5 ngày đầu tháng 6 là: 23,2; 25,7; 31,4; 27,3; 28,6.

c. Dữ liệu không là số, không thể sắp xếp thứ tự

C. Số hoạt động hè mà các bạn trong tổ tham gia:2; 1; 3; 0; 4.

d. Dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự

D. Tên các môn thể thao mà các bạn yêu thích nhất: Bóng đá; Cầu lông; Cờ vua; Võ thuật; Bóng bàn.

Lời giải:

• Dữ liệu kết quả đánh giá của 5 bạn về đề kiểm tra học kì I môn Toán ở các mức độ: Khó, Rất khó, Trung bình, Dễ, Khó. Ở đây dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự.

• Dữ liệu nhiệt độ (oC) tại Nha Trang trong 5 ngày đầu tháng 6 là: 23,2; 25,7; 31,4; 27,3; 28,6. Ở đây dữ liệu là số liệu rời rạc.

• Dữ liệu số hoạt động hè mà các bạn trong tổ tham gia: 2; 1; 3; 0; 4; các số liệu đã cho là số liệu liên tục. Do đó, dữ liệu đã cho là số liệu liên tục.

• Dữ liệu tên các môn thể thao mà các bạn yêu thích nhất: Bóng đá, Cầu lông, Cờ vua, Võ thuật, Bóng bàn; tên các môn thể thao thì không phân theo mức độ hay thứ tự. Do đó, dữ liệu đã cho không là số, có thể sắp thứ tự.

Vậy ghép cặp phù hợp với các kết quả trong bảng như sau: a – B; b – C; c – D; d – A.

Bài 5.3 trang 92 SGK Toán 8 tập 1 - Kết nối tri thức

Nên sử dụng phương pháp thu nhập nào để thu được mỗi dữ liệu sau?

a) Tên của 10 quốc gia có diện tích lớn nhất.

b) Ý kiến của các bạn về địa điểm đi tham quan tuần tới.

c) Chiều cao của các cây cau giống sau 6 tháng trồng.

Lời giải:

a) Để thu thập dữ liệu tên của 10 quốc gia có diện tích lớn nhất, cách tốt nhất là tìm kiếm thông tin trên mang Internet. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu gián tiếp.

b) Để thu thập dữ liệu ý kiến của các bạn về địa điểm đi tham quan tuần tới, ta lập bảng hỏi về ý kiến của mỗi bạn rồi ghi lại kết quả. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp.

c) Để thu thập dữ liệu chiều cao của các cây cau giống sau 6 tháng trồng, ta trồng 6 cây cau rồi tiến hành đo chiều cao của các cây cau đó sau 6 tháng và ghi lại kết quả. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan