Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 28, 29, 30 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28, bài 5 trang 29, 30 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 54: Xếp hình, vẽ hình. Quan sát hình bên. a) Hình bên có tất cả bao nhiêu khối, trong đó có mấy khối trụ, mấy khối hộp chữ nhật?

Bài 1 trang 28 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Xếp hình.

Lời giải

Học sinh tự thực hiện

Bài 2 trang 28 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Hình thay vào ? là hình gì?

Lời giải

Các hình trên được sắp xếp theo quy luật: Hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Vậy hình thay vào dấu ? là hình bình hành.

Thử thách

Hình thứ 14 là hình gì ? Hình đó có màu gì?

Lời giải

  • Các hình trên được sắp xếp theo quy luật: Mỗi nhóm gồm 3 hình là hình tam giác, hình thoi, hình tròn, hình tam giác, hình thoi, hình tròn, …. rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Ta có 14 : 3 = 4 (dư 2). Vậy hình thứ 14 là hình thoi.

  • Các hình được sắp xếp theo quy luật màu sắc:

Mỗi nhóm gồm 5 màu xếp theo thứ tự: màu đỏ, màu cam, màu tím, màu xanh lá, màu xanh dương, …. rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Ta có 14 : 5 = 2 (dư 4). Vậy hình thứ 14 có màu xanh lá.

Bài 3 trang 28 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

Lời giải

Hình A có 3 khối lập phương

Hình B có 10 khối lập phương

Bài 4 trang 28 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Quan sát hình bên.

a) Hình bên có tất cả bao nhiêu khối, trong đó có mấy khối trụ, mấy khối hộp chữ nhật?

b) Để xếp 5 hình như thế, cần tất cả bao nhiêu khối, trong đó có bao nhiêu khối trụ, bao nhiêu khối hộp chữ nhật?


Lời giải

a) Hình bên có tất cả 12 khối, trong đó có 7 khối trụ, 5 khối hộp chữ nhật

b) Để xếp 5 hình như thế, cần tất cả 60 nhiêu khối, trong đó có 35 khối trụ, 25 khối hộp chữ nhật

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan