Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 33, 34 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 33, bài 9, 10, 11 trang 34 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 56: Em làm được những gì. Người ta xếp đều 80 quả trứng vào 8 vỉ. Hỏi nếu có 120 quả trứng cùng loại thì xếp được bao nhiêu vỉ như thế?

Bài 1 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

a) 136 tạ = ......... kg

    48 000 kg = ........ tấn

b) 7 cm2 = .......... mm2

    900 mm2 = ......... cm2

c) 5m2 = ........... cm2

   760 000 cm2 = ......... m2

Lời giải

a) 136 tạ = 13 600 kg

    48 000 kg = 48 tấn

b) 7 cm2 = 700 mm2

    900 mm2 = 9 cm2

c) 5m2 = 50 000 cm2

   760 000 cm2 = 76 m2

Bài 2 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a) 3140 x 90

b) 75 000 : 50

Lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Đặt tính rồi tính.

a) 382 x 65

b) 75 481 : 37

Lời giải

Bài 4 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

Lời giải


Bài 5 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính (theo mẫu).

a) 14 x 50

b) 28 x 25

c) 36 x 250

Lời giải

a) 14 x 50 = (7 x 2) x 50

                 = 7 x (2 x 50)

                 = 7 x 100

                 = 700

b) 28 x 25 = (7 x 4) x 25

                 = 7 x (4 x 25)

                 = 7 x 100

                = 700

c) 36 x 250 = (9 x 4) x 250

                   = 9 x (4 x 250)

                  = 9 x 1 000

                  = 9 000

Bài 6 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Người ta xếp đều 80 quả trứng vào 8 vỉ. Hỏi nếu có 120 quả trứng cùng loại thì xếp được bao nhiêu vỉ như thế?

Lời giải

Tóm tắt

80 quả trứng: 8 vỉ

120 quả trứng: ? vỉ

Bài giải

Số quả trứng ở mỗi vỉ là:

80 : 8 = 10 (quả)

Số vỉ để xếp hết 120 quả trứng là:

120 : 10 = 12 (vỉ)

Đáp số: 12 vỉ trứng

Bài 7 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Mẹ mua 2 kg cả gạo nếp và đậu xanh, biết khối lượng gạo nếp nhiều hơn đậu xanh là 1 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu gam mỗi loại?

Lời giải

Đổi: 2 kg = 2 000 g ; 1 kg = 1 000 g

Ta có sơ đồ:

Số gam gạo nếp là:

(2 000 + 1 000) : 2 = 1 500 (g)

Số gam đậu xanh là:

1 500 – 1 000 = 500 (g)

            Đáp số: Gạo nếp: 1 500 g

                          Đậu xanh: 500 g

Bài 8 trang 33 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

Quan sát các hình sau.

a) Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

b) Hình thoi và hình vuông, mỗi hình đều có bốn cạnh bằng nhau.

c) Hình chữ nhật có bốn góc vuông.

d) Hình thoi có bốn góc tù.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Bài 9 trang 34 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Chọn ý trả lời đúng.


Lời giải

a) Cân nặng của 50 bao xi măng là: 50 x 50 = 2 500 (kg)

    Đổi 2 500 kg = 2 tấn 5 tạ

   Chọn D

b) Đổi 20 $\ell $ = 20 000 ml

Rót hết 20 $\ell $ nước vào các chai rỗng có dung tích 500 ml thì được số chai là:

               20 000 : 500 = 40 (chai)

Chọn B

c) Năm không nhuận có 365 ngày

Chọn C

Thử thách

Nếu ngày 1 tháng 1 của một năm không nhuận là thứ Hai thì ngày 31 tháng 12 của năm đó là thứ mấy?

Lời giải

Nếu ngày 1 tháng 1 của một năm không nhuận là thứ Hai thì ngày 31 tháng 12 của năm đó là Chủ nhật.

Hoạt động thực tế

Tìm hình ảnh các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song xung quanh em.

Lời giải

Học sinh tự thực hiện

Sachbaitap.com

 

Bài viết liên quan