Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 43, 44 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 43 và 1 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 60: Phân số bằng nhau. Hai bức tường dưới đây bằng nhau, mỗi bức tường được ghép bởi những viên gạch bằng nhau. a) Viết các phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên mỗi bức tường.

Thực hành

Bài 1 trang 43 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Viết theo mẫu.

Lời giải

Luyện tập

Bài 1 trang 44 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

Lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

Lời giải

 \(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{2}{{14}}\) =  \(\frac{3}{{6}}\) =  \(\frac{4}{{8}}\) =  \(\frac{5}{{10}}\) =  \(\frac{9}{{18}}\)

Bài 3 trang 44 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

 \(\frac{2}{{3}}\) ;  \(\frac{3}{{4}}\) ;  \(\frac{9}{{8}}\) ;  \(\frac{9}{{12}}\);  \(\frac{6}{{9}}\)

Lời giải

 \(\frac{2}{{3}}\) = \(\frac{2\times3}{3\times3}  = \frac{6}{{9}}\)

 \(\frac{3}{{4}}\) = \(\frac{3\times3}{4\times3} =  \frac{9}{{12}}\)

Vậy  \(\frac{2}{{3}}\) =  \(\frac{6}{{9}}\) ;   \(\frac{3}{{4}}\) =  \(\frac{9}{{12}}\)

Bài 4 trang 44 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

b) Mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên ........... lần để mỗi hộp vẫn có 4 cái bánh.

Lời giải

b) Mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên lần để mỗi hộp vẫn có 4 cái bánh.

Bài 5 trang 44 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Mỗi hình dưới đây được chia thành các phần bằng nhau.

 \(\frac{2}{{3}}\) của những hình nào đã được tô màu?

Lời giải

Hình 1: Đã tô màu \(\frac{4}{{6}}\) hình 1

Hình 2: Đã tô màu  \(\frac{2}{{5}}\) hình 2

Hình 3: Đã tô màu  \(\frac{10}{{15}}\) hình 3

Hình 4: Đã tô màu  \(\frac{6}{{9}}\) hình 4

Ta có  \(\frac{2}{{3}}\) =  \(\frac{4}{{6}}\) =  \(\frac{6}{{9}}\) =  \(\frac{10}{{15}}\)

Vậy  \(\frac{2}{{3}}\) hình 1, hình 3, hình 4 đã được tô màu.

Vui học

Hai bức tường dưới đây bằng nhau, mỗi bức tường được ghép bởi những viên gạch bằng nhau.

a) Viết các phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên mỗi bức tường.

b) Các phân số đó có bằng nhau không ? Tại sao?

Lời giải

a) Bức tường thứ nhất có tất cả 30 viên gạch và có 10 viên gạch màu xanh

    Phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên bức tường thứ nhất là \(\frac{10}{{30}}\)

Bức tường thứ hai có tất cả 15 viên gạch và có 5 viên gạch màu xanh

    Phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên bức tường thứ hai là  \(\frac{5}{{15}}\)

b) Các phân số đó bằng nhau vì  \(\frac{10}{{30}}\) = \(\frac{10:2}{{30:2}} = \frac{5}{{15}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan