Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 58, 59 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58,và bài 5 trang 59 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 71. Em làm được những gì. Các bạn học sinh lớp 4B cắt được một hộp hoa giấy gồm ba loại màu: đỏ, hồng, vàng. Biểu đồ dưới đây thể hiện số phần mỗi loại hoa trong hộp.

Bài 1 trang 58 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a) \(\frac{11}{{12}}\) - \(\frac{1}{{3}}\)+ \(\frac{1}{{4}}\)      

b) 1 - (\(\frac{1}{{6}}\) + \(\frac{1}{{3}}\))

Lời giải:

a) \(\frac{11}{{12}}\) - \(\frac{1}{{3}}\)+ \(\frac{1}{{4}}\)= \(\frac{11}{{12}}\) - \(\frac{4}{{12}}\) + \(\frac{3}{{12}}\) = \(\frac{7}{{12}}\) + \(\frac{3}{{12}}\) = \(\frac{10}{{12}}\) = \(\frac{5}{{6}}\)          

b) 1 - (\(\frac{1}{{16}}\) + \(\frac{1}{{3}}\)) = 1 - (\(\frac{1}{{6}}\) + \(\frac{2}{{6}}\)) = 1 - \(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{1}{{2}}\)

Bài 2 trang 58 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

Các bạn học sinh lớp 4B cắt được một hộp hoa giấy gồm ba loại màu: đỏ, hồng, vàng. Biểu đồ dưới đây thể hiện số phần mỗi loại hoa trong hộp.

a) Phần hoa màu đỏ bằng \(\frac{.....}{{......}}\) hộp.

Phần hoa màu hồng bằng \(\frac{.....}{{......}}\) hộp.

Phần hoa màu vàng bằng \(\frac{......}{{......}}\) hộp.

b) Phần hoa màu đỏ ít hơn phần hoa màu vàng là \(\frac{......}{{......}}\) hộp.

Tổng số phần hoa cả ba màu là: \(\frac{.......}{{.......}}\) hộp.


Lời giải

a) Phần hoa màu đỏ bằng \(\frac{1}{{6}}\) hộp.

Phần hoa màu hồng bằng \(\frac{1}{{2}}\) hộp.

Phần hoa màu vàng bằng \(\frac{1}{{3}}\) hộp.

b) Phần hoa màu đỏ ít hơn phần hoa màu vàng là  \(\frac{1}{{3}}\) - \(\frac{1}{{6}}\) = \(\frac{1}{{6}}\) hộp.

Tổng số phần hoa cả ba màu là: \(\frac{1}{{6}}\) + \(\frac{1}{{2}}\) + \(\frac{1}{{3}}\) = 1 hộp

Bài 3 trang 58 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Có ba bể chứa đầy nước, sau đó một số nước đã được dùng ở mỗi bể như hình dưới đây. Chọn phép tính phù hợp để tính số nước còn lại trong mỗi bể.

Lời giải

Phép tính phù hợp để tính số nước còn lại trong mỗi bể:

Bể 1: Phép tính 1 - \(\frac{2}{{3}}\)

Bể 2: Phép tính 1 - \(\frac{1}{{4}}\)

Bể 3: Phép tính 1 - \(\frac{2}{{5}}\)

Bài 4 trang 58 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

a) \(\frac{1}{{4}}\) + ..... = \(\frac{3}{{4}}\)

b) ..... - \(\frac{3}{{5}}\) = \(\frac{1}{{5}}\)

c) \(\frac{2}{{3}}\) - ...... = \(\frac{1}{{3}}\)

Lời giải

a) \(\frac{5}{{12}}\) + ..... = \(\frac{3}{{4}}\)

     \(\frac{3}{{4}}\) - \(\frac{1}{{4}}\) = \(\frac{1}{{2}}\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{1}{{2}}\)

b)..... - \(\frac{3}{{12}}\) = \(\frac{1}{{5}}\)

   \(\frac{1}{{5}}\) + \(\frac{3}{{5}}\) = \(\frac{4}{{5}}\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{4}{{5}}\)

c) \(\frac{2}{{3}}\) - ...... = \(\frac{1}{{3}}\)

   \(\frac{2}{{3}}\) - \(\frac{1}{{3}}\) = \(\frac{1}{{3}}\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{1}{{3}}\)

Bài 5 trang 59 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Bếp nhà Liên có một lọ đựng đầy đường trắng. Trong hai tuần, gia đình Liên lần lượt dùng hết \(\frac{1}{{2}}\) và \(\frac{1}{{14}}\) lọ đường. Hỏi số đường còn lại bằng bao nhiêu phần lọ đường?

Lời giải

Số phần lọ đường đã dùng trong 2 tuần là:

\(\frac{1}{{2}}\) +\(\frac{1}{{4}}\) = \(\frac{3}{{4}}\) (lọ đường)

Số phần còn lại của lọ đường là:

1 - \(\frac{3}{{4}}\) = \(\frac{1}{{4}}\) (lọ đường)

Đáp số: \(\frac{1}{{4}}\) lọ đường

Thử thách

Dưới đây là một viên gạch bông gồm ba màu: vàng, xanh đậm và xanh nhạt.

a) Số?

\(\frac{......}{{......}}\) viên gạch là màu vàng.

\(\frac{......}{{.......}}\) viên gạch là màu xanh đậm.

\(\frac{......}{{.......}}\)viên gạch là màu xanh nhạt.

b) Lớn hơn, bé hơn hay bằng?

Tổng hai phân số chỉ phần gạch màu vàng và màu xanh đậm ....... phân số chỉ phần gạch màu xanh nhạt.

Lời giải

a) \(\frac{2}{{16}}\) viên gạch là màu vàng.

\(\frac{6}{{16}}\)viên gạch là màu xanh đậm

\(\frac{8}{{16}}\)viên gạch là màu xanh nhạt

b) Tổng hai phân số chỉ phần gạch màu vàng và màu xanh đậm bằng phân số chỉ phần gạch màu xanh nhạt. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan