Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 101 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 10.17, 10.18, 10.19 trang 101 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 2. Bài 10.17. Viết tên đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 10.40

Bài 10.17 trang 101 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết tên đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 10.40

Phương pháp:

Áp dụng các hoạt động 1,2 học bài 37.

Lời giải:

+ 8 đỉnh : M, N, P, Q, M', N', P', Q'.

+ 12 cạnh : MN, MQ, NP, PQ, M'N', M'Q', N'P', P'Q', MM', NN', PP', QQ'.

+ 4 mặt bên : MNN'M', NPP'N', PQQ'P', MQQ'M'.

+ 2 mặt đáy : MNPQ, M'NP'Q'.

Bài 10.18 trang 101 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình 10.41

a) Tính thể tích cái bánh.

b) Nếu phải làm một chiếc hộp vừa khít cái bánh này thì diện tích vật liệu cần dùng là bao nhiêu (coi mép dán không đáng kể ).

 

Phương pháp:

a) Tính thể tích hình lăng trụ có đáy là tam giác vuông với 2 cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích 2 mặt đáy tam giác vuông

Lời giải:

a) Thể tích của cái bánh là thể tích của hình lăng trụ đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 6cm và 8 cm.

Thể tích hình lăng trụ là:

b) Diện tích vật liệu cần dùng là diện tích xung quanh hình lăng trụ và diện tích hai mặt đáy.

Áp dụng định lí Pytago, tính được cạnh còn lại của tam giác ở đáy là: 

Diện tích vật liệu cần dùng là: 

Bài 10.19 trang 101 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài 20m , sâu 1,5 m, bề mặt có chiều rộng 1,8 m và đáy mương rộng 1,2 m. Tính thể tích đất phải đào lên.

Phương pháp:

Thể tích đất phải đào lên chính là thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A'B'C'D'.

Lời giải:

Thể tích đất phải đào lên chính là thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A'B'C'D'

Diện tích mặt đáy ABCD là :

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A'B'C'D' là :

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan