Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 98, 99 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 trang 98, 99 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 2. Bài 10.12. Quan sát Hình 10.32 và cho biết cạnh nào trong cách cạnh (1), (2), (3) ghép với cạnh AB để có hình lăng trụ đứng.

Bài 10.11 trang 98 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Quan sát và gọi tên các mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của hình lăng trụ đứng tam giác ở hình 10.31.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ

Lời giải: 

+ 2 mặt đáy : ABC, MNP

+ 3 mặt bên : ACPM, BAMN, BCPN

+ Cạnh đáy : NM, MP, NP, AB, BC, CA

+ Cạnh bên : AM, BN, CP

Bài 10.12 trang 99 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Quan sát Hình 10.32 và cho biết cạnh nào trong cách cạnh (1), (2), (3) ghép với cạnh AB để có hình lăng trụ đứng.

Phương pháp:

Ghép 2 cạnh có độ dài bằng nhau với nhau.

Lời giải:

Cạnh số (1) ghép với cạnh AB để có hình lăng trụ đứng.

Bài 10.13 trang 99 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đứng trong hình 10.33.

Phương pháp:

-Diện tích xung quanh  = chu vi đáy x chiều cao

-Thể tích lăng trụ = diện tích đáy x chiều cao.

Lời giải:

Bài 10.14 trang 99 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.34. Đáy của hình lăng trụ đứng này (mặt bên của thùng) là một hình thang vuông có độ dài đáy lớn 3 m, đáy nhỏ 1,5 m. Hỏi thùng có dung tích bao nhiêu mét khối?

Phương pháp:

Dung tích của thùng chính là thể tích thùng đó.

V = Sđáy x h

Sđáy = (a + b) x chiều cao

Lời giải:

Bài 10.15 trang 99 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một hình gồm hai lăng trụ đứng ghép lại với các kích thước như ở hình 10.35. Tính thể tích hình ghép.

Phương pháp:

-Hình ghép được tạo bởi hình lăng trụ đứng tứ giác và hình lăng trụ đứng tam giác.

V = Sđáy x h.

-Tính thể tích của từng hình rồi cộng lại, ta được thể tích của khối hình cần tính.

Lời giải:

Bài 10.16 trang 99 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một hộp đựng khẩu trang y tế được làm bằng bìa cứng có dạng một hình hộp chữ nhật, kích thước như hình 10.36.

a) Hãy tính thể tích của hộp.

b) Tính diện tích bìa cứng dùng để làm hộp (bỏ qua mép dán).

Phương pháp:

a) V = Sđáy x h.

b) Diện tích bìa cứng dùng để làm hộp chính là diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy hộp.

Lời giải:

a) Thể tích của hộp là :

 20. 10. 8 = 1600 (cm3

b) Diện tích bìa cứng dùng để làm hộp chính là diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy hộp.

Diện tích xung quanh hộp là :

 2.( 20 + 10 ).8 + 2. 20.10 = 880 (cm3)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan