Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 90, 91 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 trang 90, 91 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 2. Bài 10.1. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ trong Hình 10.11?

Bài 10.1 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ trong Hình 10.11?

Phương pháp:

-Đếm số hình lập phương nhìn thấy.

-Đếm số hình lập phương bị che đi.

Lời giải: 

Có tất cả 9 hình lập phương nhỏ.

Bài 10.2 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Gọi tên các đỉnh, cạnh, đường chéo, mặt của hình hộp chữ nhật trong Hình 10.12.

 

Phương pháp:

Tham khảo hoạt động 2 và 3.

Lời giải:

+ 8 đỉnh : A, B, C, D, E, F, G, H.

+ 12 cạnh : AB, AD, DC, BC, EF, EH, FG, GH, AE, BF, CG, DH

+ 4 đường chéo : AG, CE, BH, DF

+ 8 mặt: ABFE, DCGH, BCGF, ADHE, ABCD, EFGH.

Bài 10.3 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Vẽ lên một miếng bìa hình khai triển của hình hộp chữ nhật (tương tự hình bên) với kích thước tùy chọn. Cắt rời hình đã vẽ rồi gấp theo đường màu cam để được môt hình hộp chữ nhật.

Bài 10.4 trang 91 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một xe đông lạnh có thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lòng thùng hàng dài 5,6 m, rộng 2 m, cao 2 m. Tính thể tích lòng của thùng hàng.

Phương pháp:

Thể tích hình hộp chữ nhật:\(V = a.b.h\)

Lời giải:

Thể tích của lòng thùng hàng là :

5,6.2.2 = 22,4 (m3)

Bài 10.5 trang 91 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một hộp sữa tươi có dạng hình hộp chữ nhật với dung tích 1 lít, chiều cao 20 cm, chiều dài 10 cm

a) Tính chiều rộng của hộp sữa.

b) Tính diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa ? ( coi như phần mép hộp không đáng kể).

Phương pháp:

a)\(V = a.b.h \Rightarrow b = \frac{V}{{a.h}}\)

b) Diện tích vật liệu = diện tích xung quanh + tổng 2 diện tích đáy.

Lời giải:

Dung tích của hộp sữa là 1 lít, nên thể tích của hộp sữa cũng là 1 lít

Đổi : 1 lít = 1000 cm3

a) Chiều rộng của hộp sữa là:

1000: (20 x 10) = 1000 : 200= 5 (cm)

b) Diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa là diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy của hình hộp.

Diện tích xung quanh của hộp sữa là:

2.20.( 10 + 5 ) + 2. = 600 (cm2)

Diện tích của hai mặt đáy là: 

2.10.5 = 100 (cm2)

Vậy diện tích vật liệu cần dùng là: 600 + 100 = 700 (cm2)

Bài 10.6 trang 91 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước của bể dâng cao 0,8 m

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Phương pháp:

a)

-Tính thể tích nước đổ vào

-Tính chiều rộng bể nước \(b = V:\left( {a.h} \right)\)

b)

-Tính thể tích bể nước

-Tính chiều cao của bể: \(h = V:\left( {a.b} \right)\)

Lời giải:

a) Thể tích nước đổ vào:

120 x 20 = 2400 (l) = 2,4 (m3)

Chiều rộng của bể nước:

2,4 : (2 x 0,8) = 1,5 (m)

b) Thể tích của bể nước:

2400 + (60 x 20) = 3600 (l) = 3,6 (m3)

Chiều cao của bể nước:

3,6 : (2 x 1,5) = 1,2 (m)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan