Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 93 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 trang 93 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 2 Bài 10.7. Kể tên các đỉnh, cạnh và đường chéo của hình lập phương MNPQ. EFGH ở Hình 10.16.

Bài 10.7 trang 93 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Kể tên các đỉnh, cạnh và đường chéo của hình lập phương MNPQ. EFGH ở Hình 10.16.

Phương pháp:

Xem lại các hoạt động 2, 3 bài 36

Lời giải:

+ 8 đỉnh :M, Q, P, N, H, E, F, G.

+ 12 cạnh : MQ, MN, QP, PN, HE, EF, FG, GH, QH, ME, NF, PG.

+ 4 đường chéo : MG, EP, QF, HN

Bài 10.8 trang 93 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một chiếc hộp đựng đồ đa năng có dạng hình hộp chữ nhật với khung bằng thép, bên ngoài phủ vải và kích thước như hình 10.17

a) Tính thể tích của hộp.

b) Tính diện tích vải phủ bề mặt ngoài của chiếc hộp.

Phương pháp:

a)Áp dụng công thức \(V = a.b.h\)

b)Diện tích vải phủ bề mặt ngoài của chiếc hộp bằng tổng diện tích xung quanh + 2 diện tích đáy.

Lời giải:

a) Thể tích của hộp là:

30.40.50 = 60 000 (cm3)

b) Diện tích vải phủ bề mặt ngoài của chiếc hộp là :

2.30.( 40 + 50) + 2.40.50 = 9400 (cm2)

Bài 10.9 trang 93 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một chiếc khay đá để trong tủ lạnh có 18 ngăn nhỏ hình lập phương với cạnh 2 cm (H.10.18). Hỏi tổng thể tích của toàn bộ các viên đá lạnh dựng đầy trong khay là bao nhiêu?

Phương pháp:

-Tính thể tích viên đá nhỏ

-Tính thể tích toàn bộ khay

Lời giải:

Thể tích của một viên đá nhỏ là:

23 = 8 (cm2)

Tổng thể tích của toàn bộ viên đá đựng trong khay là:

8.18 = 144 (cm3)

Bài 10.10 trang 93 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một cái thùng hình lập phương cạnh 7 dm có chứa nước, độ sâu của nước là 4 dm. Người ta thả 25 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 0,5 dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét (giả sử toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể)?

Phương pháp:

-Tính thể tích của thùng nước, nước trong thùng.

-Tính thể tích 25 viên gạch.

-Tính tổng thể tích nước trong thùng và 25 viên gạch.

-Nước trong thùng dân lên cách miệng thùng chính là tính chiều cao

Lời giải:

Thể tích của thùng nước là:

7 .7 .7 = 343 (dm3)

Thể tích của nước trong thùng:

7.7.4 = 196 (dm3)

Thể tích của 25 viên gạch:

25. (2.1.0,5) = 25 (dm3)

Thể tích của nước và gạch:

196 + 25 = 221 (dm3)

Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng là:

(343 – 221) : (7 .7) ≈ 2,49 (dm3)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan