Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 24, 25 - Hình tam giác. Hình tứ giác - Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 24, bài 1, 2 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Hình tam giác. Hình tứ giác.

Viết vào chỗ chấm trang 24 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 24 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát mẫu, đúng ghi đ , sai ghi s .

Trả lời:

a) Hình chữ nhật ABCD có 4 đỉnh: A, B, C, D và 4 cạnh AB, BC, CD, DA.

Vậy câu a có hai phát biểu đúng.

b) Tứ giác LMON có 4 đỉnh L, M, O, N và 4 cạnh LM, MN, NO, OL.

Ở phát biểu thứ hai, NL không phải là cạnh của tứ giác LMON.

Vậy phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai.

c) Tam giác TUV có 3 đỉnh: T, U, V và 3 cạnh TU, UV, VT.

Ở phát biểu 1, tam giác có 4 đỉnh là phát biểu sai.

Vậy phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai.

Ta điền vào ô trống như sau:

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 25 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm (Số cạnh và màu xanh, xám hay đen).

Trả lời:

a) Các hình trong hình trên đều là tứ giác nên có 4 cạnh, được xếp theo thứ tự màu sắc lần lượt là: màu xanh, màu xám, màu đen.

Hình thay vào dấu .?. nằm giữa hình có màu xanh và màu đen.

Như vậy hình đó có màu xám

b) Các hình trên được sắp xếp theo thứ tự: hình tam giác, hình tứ giác, hình tròn.

Hình cần thay vào dấu .?. nằm sau hình tròn

Như vậy hình đó là hình tam giác. Hình tam giác có 3 cạnh.

Vậy ta điền vào chỗ chấm như sau:

Bài 2 trang 25 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm (Số cạnh và màu xanh, xám hay đen).

Trả lời:

Hình thay vào dấu .?. nằm ở hàng tứ giác. Do đó hình đó là một tứ giác có 4 cạnh.

Đồng thời hình thay vào .?. nằm ở cột màu xanh. Do đó hình đó có màu xanh.

Vậy ta điền vào chỗ chấm như sau:

Viết vào chỗ chấm trang 25 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Tên một loại lương thực có từ tam giáctam giác mạch.

Tên các địa danh tại các đỉnh của tứ giác Long Xuyên: Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan