Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 26 - Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương - Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 1 (Thực hành) trang 26, bài 1, 2 (Luyện tập) trang 26 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương.

Viết vào chỗ chấm trang 26 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

• Khối ru-bíc có dạng khối ..................

• Quả bóng có dạng khối .....................

• Hộp bút có dạng khối ........................

• Hộp keo dán có dạng khối .................

Trả lời:

• Khối ru-bíc có dạng khối ..................

• Quả bóng có dạng khối lập phương

• Hộp bút có dạng khối cầu

• Hộp keo dán có dạng khối hộp chữ nhật

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 26 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm: đỉnh, cạnh hay mặt.

Trả lời:

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 26 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Để làm mô hình khối lập phương dưới đây, em cần:

…….. que tính

…….. viên đất nặn

Trả lời:

Hình lập phương có 12 cạnh, 8 đỉnh.

Như vậy để làm mô hình khối lập phương, em cần:

12 que tính (làm cạnh)

8 viên đất nặn (làm đỉnh)

Bài 2 trang 26 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nhấc ba khối gỗ lên, sẽ thấy vết là các hình trên cát.

Nối mỗi hình với vết của chúng.

Trả lời:

- Các mặt của khối lập phương là hình vuông nên khi nhấc khối gỗ hình lập phương lên, ta thấy thấy vết trên cát của chúng là hình vuông.

- Các mặt của khối hộp chữ nhật là hình chữ nhật nên khi nhấc khối gỗ hình hộp chữ nhật lên, ta thấy thấy vết trên cát của chúng là hình chữ nhật.

- Mặt đáy của khối trụ là hình tròn nên khi nhấc khối gỗ hình trụ lên, ta thấy thấy vết trên cát của chúng là hình tròn.

Vậy ta nối như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan