Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 34 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Tính giá trị của biểu thức

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 34 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Tính giá trị của biểu thức.

Viết dấu phép tính thích hợp trang 34 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Trong hồ có 14 con vịt, có 5 con lên bờ. Còn 14 – 5 (con)

Ba con khác xuống hồ. Trong hồ lúc này có: 14 – 5 + 3 (con vịt)

Ta điền vào ô trống như sau:

Viết vào chỗ chấm trang 34 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

Viết dấu phép tính thích hợp trang 34 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Xếp đều 10 con vịt vào 5 hộp, mỗi hộp có: 10 : 5 (con)

Lấy 3 hộp như thế có: 10 : 5 × 3 (con vịt)

I. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 34 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức.

Trả lời:

Nếu trong biểu thức chỉ chứa các phép tính cộng, trừ (hoặc chỉ chứa các phép tính nhân, chia) thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải.

a) 82 + 13 – 76

= 95 – 76

= 19

b) 547 – 264 – 200

= 283 – 200

= 83

c) 2 × 3 × 5

= 6 × 5

= 30

d) 16 : 2 : 2

= 8 : 2

= 4

 

Bài 2 trang 34 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Trả lời:

4 thùng sơn đỏ nặng là:

2 × 4 = 8 (kg)

4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng là:

8 + 5 = 13 (kg)

Đáp số: 13 kg.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan