Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 36 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 36 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Viết dấu phép tính thích hợp trang 36 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

* Ô thứ nhất:

Mỗi ô có 3 cái bút. 4 ô có: 3 × 4 (cái bút)

Thêm 2 cái bút nữa thì có tất cả: 2 + 3 × 4 (cái bút)

* Ô thứ hai:

Mỗi hàng có 2 + 3 (cái bút)

4 hàng như thế có: (2 + 3) × 4 (cái bút).

Ta điền dấu phép tính vào ô trống như sau:

I. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 36 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết dấu phép tính thích hợp

Trả lời:

Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc, cần thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

a) 80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

b) (72 – 67) × 8

= 5 × 8

= 40

c) 50 : (10 : 2)

= 50 : 5

= 10

 

Bài 2 trang 36 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở?

Trả lời:

Tóm tắt

1 túi: 4 quyển truyện và 1 quyển vở

10 túi: …. quyển truyện và vở?

Bài giải

10 túi như vậy có số quyển truyện và vở là:

10 × (4 + 1) = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển truyện và vở

 

Bài 3 trang 36 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Na nói với Bi “tớ đã mua trứng hai lần, mỗi lần 3 vỉ trứng gà 1 vỉ trứng vịt”.

Khoanh vào chữ cái đứng trước biểu thức giúp Na tính số vỉ trứng đã mua.

A. 3 × 1 × 2

B. 3 + 1 × 2

C. (3 + 1) × 2

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Mỗi lần Na mua 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt.

Như vậy mỗi lần Na mua tất cả: 3 + 1 (vỉ trứng)

Na mua 2 lần như thế nên tổng số vỉ trứng là: 2 × (3 + 1) vỉ trứng

Vậy biểu thức đúng là C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan