Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 39 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Làm quen với chữ số La Mã

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 (Thực hành) trang 39, bài 1, 2 (Luyện tập) trang 39 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Làm quen với chữ số La Mã.

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 39 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Viết cách đọc số.

Viết số

Đọc số

 

Viết số

Đọc số

 

Viết số

Đọc số

 

Viết số

Đọc số

I

một

 

I

……….

 

IV

……….

 

IX

……….

V

năm

 

II

……….

 

V

……….

 

X

……….

X

mười

 

III

……….

 

VI

……….

 

XI

……….

b) Đọc các số. VII, VIII

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

XIX, XX

Trả lời:

a)

Viết số

Đọc số

 

Viết số

Đọc số

 

Viết số

Đọc số

 

Viết số

Đọc số

I

một

 

I

một

 

IV

bốn

 

IX

chín

V

năm

 

II

hai

 

V

năm

 

X

mười

X

mười

 

III

ba

 

VI

sáu

 

XI

mười một

b)

Viết số

Đọc số

Viết số

Đọc số

Viết số

Đọc số

VII

bảy

VIII

tám

XII

mười hai

XIII

mười ba

XIV

mười bốn

XV

mười lăm

XVI

mười sáu

XVII

mười bảy

XVIII

mười tám

XIX

mười chín

XX

hai mươi

 

 

Bài 2 trang 39 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ kim giờ phù hợp với cách đọc giờ.

Trả lời:

+ Đồng hồ 1: 4 giờ

Vậy: Kim giờ chỉ số 4 (IV), kim phút chỉ số 12 (XII).

+ Đồng hồ 2: 8 giờ

Vậy: Kim giờ chỉ số 8 (VIII), kim phút chỉ số 12 (XII).

+ Đồng hồ 3: 7 giờ

Vậy: Kim giờ chỉ số 7 (VII), kim phút chỉ số 12 (XII).

+ Đồng hồ 4: 12 giờ

Vậy: Kim giờ chỉ số 12 (XII), kim phút chỉ số 12 (XII).

Ta vẽ kim giờ ở mỗi đồng hồ như sau:

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 39 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các số bằng chữ La Mã.

Trả lời:

Nhớ lại quy tắc viết các số La Mã để viết các số bằng chữ số La Mã.

a)

1

5

10

I    

V   

X    

b)

1   

2   

3    

11   

12   

13   

I

II

III

XI

XII

XIII

c)

4    

6    

IV

VI

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan