Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 96, 97 - Bài 72 tiết 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 96, bài 4, 5 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính. Mai có 3 tờ tiền loại 20 000 đồng, số tiền đó vừa đủ để mua 4 hộp bút. Hỏi mỗi hộp bút giá bao nhiêu tiền?

Bài 1 trang 96 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm.

a) 3 000 x 3 x 6 = ........................                                        

     45 000 : 5 : 3 = ........................                                            

     28 000 : 7 x 8  = ......................                                              

b) 21 000 x (18 : 6) = ...................

    72 000 : (3 x 3) = ......................

    56 000 : (32 : 4) = .....................

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Lời giải:

a) 3 000 x 3 x 6 = 9 000 x 6                            

                         = 54 000                                                               

    45 000 : 5 : 3 = 9 000 : 3                                                         

                          = 3 000                                                                                       

     28 000 : 7 x 8  = 4 000 x 8                                                      

                            = 32 000                                                                                    

b) 21 000 x (18 : 6) = 21 000 x 3

                              = 63 000

   72 000 : (3 x 3) = 72 000 : 9

                           = 8 000

  56 000 : (32 : 4) = 56 000 : 8

                            = 7 000

Bài 2 trang 96 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

Phương pháp:

Kiểm tra cách đặt tính và tính rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải:

Phép tính đúng là:

Bài 3 trang 96 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

8 607 x 7                                 31 524 x 3                  

40 848 : 8                                72 684 : 9

Phương pháp:

- Đối với phép nhân:

+ Đặt tính sao cho thừa số thứ hai thẳng cột với chữ số hàng đơn vị ở thừa số thứ nhất.

+ Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

- Đối với phép chia: Thực hiện đặt tính rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 4 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mai có 3 tờ tiền loại 20 000 đồng, số tiền đó vừa đủ để mua 4 hộp bút. Hỏi mỗi hộp bút giá bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số tiền Mai đã dùng mua 4 hộp bút

Bước 2: Để tìm giá tiền của mỗi hộp bút ta lấy số tiền Mai đã dùng chia cho số hộp bút

Lời giải:

Số tiền Mai đã dùng mua 4 hộp bút là:

20 000 x 3 = 60 000 (đồng)

Mỗi hộp bút có giá tiền là:

60 000 : 4 = 15 000 (dồng)

Đáp số: 15 000 đồng.

Bài 5 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

a) 90 108 : 6 x 5  = ........................

                           = ........................

b) 12 012 x 8 : 4 = ........................

                          = ........................

Phương pháp:

Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

a) 90 108 : 6 × 5 = 15 018 × 5 = 75 090

b) 12 012 × 8 : 4 = 96 096 : 4 = 24 024

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan