Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Looking back Unit 12 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Looking back Unit 12 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 132. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below

Vocabulary

1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences trang 132 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nhìn vào các bức tranh và viết các từ hoặc cụm từ chính xác để hoàn thành câu.)

1. Both England and New Zealand are ______countries.

2. A great attraction of Scotland is the _____.

3. People can go sightseeing by taking a ____.

4. Most Maori men have ____on their arms.

5. California is famous for its long sunny _____.

Lời giải:  

1. island   2. castles   3. boat ride   4. tattoos   5. coastline

Hướng dẫn dịch:

1. Cả Anh và New Zealand đều là những quốc đảo.

2. Một điểm thu hút lớn của Scotland là các lâu đài.

3. Mọi người có thể đi tham quan bằng cách đi thuyền.

4. Hầu hết đàn ông Maori đều có hình xăm trên cánh tay.

5. California nổi tiếng với đường bờ biển dài đầy nắng.

2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence trang 132 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Chọn câu trả lời đúng nhất A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu.)

1. What do you call the people from Canada?

- ______.

A. Canadians

B. Canadian

C. Canada people

2. Scotland, with its _____landscapes, attracts millions of visitors every year.

A. warm

B. amazing

C. local

3. - What is a _____of London?

- The red telephone box.

A capital 

B. symbol

C. landscape

4. Niagara Falls is a great ______on the border of the USA and Canada.

A forest 

B. river

C. attraction

5. Aborigines are the ______people of Australia

A native 

B. historical

C. foreign

Lời giải: 

    1. A    

    2. B    

    3. B    

    4. C    

    5. A    

Hướng dẫn dịch:

1. - Bạn gọi những người đến từ Canada là gì? - Người Canada.

2. Scotland, với những cảnh quan tuyệt vời, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

3. - Biểu tượng của Luân Đôn là gì? - Hộp điện thoại màu đỏ.

4. Thác Niagara là một điểm tham quan tuyệt vời ở biên giới Mỹ và Canada.

5. Thổ dân là những người bản xứ của Úc.

Grammar

3. Complete the sentences with a/an or the trang 132 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu với a / an hoặc the.)

1. Auckland is _______biggest city on _____North Island of New Zealand.

2. _______castle is _________strong building with thick and high walls.

3. Surrounding _____UK is _________Atlantic Ocean.

4. Hawaii is ________state of_______USA.

5. _________attraction is _________interesting place for visitors.

Lời giải:  

1. Auckland is the biggest city on the North Island of New Zealand.

Giải thích: dùng “the” trước cấu trúc so sánh và trước tên một số địa danh

Tạm dịch:Auckland là thành phố lớn nhất trên Đảo Bắc của New Zealand.

2. A castle is a strong building with thick and high walls.

Giải thích: dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Lâu đài là một công trình kiên cố với những bức tường dày và cao.

3. Surrounding the UK is the Atlantic Ocean.

Giải thích: dùng “the” trước tên một số đất nước chứa chữ “Kingdom”; trước tên sông, hồ, đại dương

Tạm dịch:  Bao quanh Vương quốc Anh là Đại Tây Dương.

4. Hawaii is a state of the USA.

Giải thích: 

- dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

- dùng “the” trước tên một số đất nước gồm nhiều tiểu bang tạo thành

Tạm dịchHawaii là một tiểu bang của Hoa Kỳ.

5. An attraction is an interesting place for visitors.

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch:Một điểm tham quan là một nơi thú vị cho du khách.

4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below trang 132 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Gạch chân và sửa lỗi bài viết trong các câu dưới đây.)

1. Ottawa is a capital of Canada.

2. He's the Englishman. He lives in Oxford.

3. When people travel, they use an map to find their way round. 

4. Can you see a Big Ben from where you are standing?

5. Canadians love ice hockey, the winter sport.

Lời giải:  

1. a – sửa thành: the

2. the - sửa thành: an

3. an - sửa thành: a

4. a - sửa thành: the

5. the - sửa thành: a

Hướng dẫn dịch:

1. Ottawa là thủ đô của Canada.

2. Anh ấy là người Anh. Anh ấy sống ở Oxford.

3. Khi mọi người đi du lịch, họ sử dụng bản đồ để tìm đường đi.

4. Bạn có thể nhìn thấy Big Ben từ nơi bạn đang đứng không?

5. Người Canada yêu thích môn khúc côn cầu trên băng, một môn thể thao mùa đông.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan