Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 12 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 12 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 133. 1. Discuss and choose a place in an English-speaking country.

Work in groups. 

1. Discuss and choose a place in an English-speaking country.

(Thảo luận và chọn một địa điểm ở một quốc gia nói tiếng Anh.)

2. Find information about it, including:

(Tìm thông tin về nó, bao gồm;)

- its name (tên)

- its location (vị trí)

- its attractions (địa điểm thu hút)

3. Design a poster to introduce the place and present it to the class.

(Thiết kế poster giới thiệu địa điểm và giới thiệu trước lớp.)

4. Your class votes for the most appealing poster.

(Lớp của bạn bình chọn cho tấm áp phích hấp dẫn nhất.)

Lời giải:  

2. 

- Australia

- lies between the Pacific and Indian Ocean

- Sydney Opera House, Great Barrier Reef Marine Park

3. 

Hello everyone. Today I will talk about Australia, an English-speaking country. Australia is the sixth biggest country in the world. It lies between the Pacific and Indian Ocean. In Australia, there are many famous attractions. Sydney's Opera House resembling sails on the ocean is the most famous feature of Australia. It has the Australian Opera Company, theaters, concert halls, and restaurants, and attracts hundreds of thousands of tourists each year. Along with the Opera House, the Sydney Harbour Bridge is one of Australia's top architectural icons. This impressive feat of construction is the largest steel arch bridge in the world. You can't leave Australia without seeing the Great Barrier Reef. This World Heritage-listed natural wonder is one of the largest living structures on the planet. If you have a holiday, you must consider Australia.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ nói về Úc, một quốc gia nói tiếng Anh. Úc là quốc gia lớn thứ sáu trên thế giới. Nó nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ở Úc, có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Nhà hát Opera của Sydney giống như những cánh buồm trên đại dương là đặc điểm nổi tiếng nhất của Úc. Nơi đây có Công ty Opera Australia, các nhà hát, phòng hòa nhạc, nhà hàng và thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch mỗi năm. Cùng với Nhà hát Opera, Cầu cảng Sydney là một trong những biểu tượng kiến trúc hàng đầu của Úc. Kỳ tích xây dựng ấn tượng này là cây cầu vòm thép lớn nhất thế giới. Bạn không thể rời Úc mà không đi tham quan Rạn san hô Great Barrier. Kỳ quan thiên nhiên được xếp hạng Di sản Thế giới này là một trong những công trình kiến trúc sống lớn nhất trên hành tinh. Nếu bạn có một kỳ nghỉ, bạn phải cân nhắc nước Úc nhé.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan