Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện tập chung trang 130 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 122 phiếu

Giải Phần 1 câu 1, 2 3 trang 130, phần 2 câu 1, 2 trang 131 bài 173 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1. 0,3% = ?

A.  \({3 \over {10}}\)

B.  \({3 \over {100}}\)

C.  \({3 \over {1000}}\)

D.  \({3 \over {10000}}\)

2. Để tìm 60% của 45 ta làm như sau :

A. Nhân 45 với 60

B. Chia 45 cho 60

C. Nhân 45 với 100 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 60

D. Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100

3. Trong các hình dưới đây, hình nào cao gấp đôi hình H ?

Phần 2

1. Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm như hình vẽ bên. Tính diện tích của phần đã tô đậm.

2. Mẹ mua thịt lợn và rau quả hết 96 000 đồng. Số tiền mua thịt lợn bằng 140% số tiền mua rau quả. Hỏi mẹ mua rau quả hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải

Phần 1

1. C. \({3 \over {1000}}\) 

2. D. Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100.

3. Hình C

Phần 2

1.

Bài giải

Diện tích tầm bìa là :

20 ⨯ 20 = 400 (cm2)

Diện tích một nửa hình tròn là :

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 : 2 = 157 (cm2)

Diện tích hai nửa hình tròn bằng nhau:

157 ⨯ 2 = 314 (cm2)

Diện tích của phần tô đậm :

400 – 314 = 86 (cm2)

Đáp số : 86cm2

2.

Bài giải

Nếu số tiền mua rau là 100% thì số tiền mua thịt lợn là 140% như thế. Vậy 96 000 đồng là :

100 % + 140% = 240 (phần)

Số tiền mẹ mua rau là :

96000 : 240 ⨯ 100 = 40000 (đồng)

Đáp số : 40 000 đồng.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan