Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 30, 31 - Bài đọc 2: Một tiết học vui Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 30, câu 2, 3 trang 31 - phần luyện tập Bài đọc 2: Một tiết học vui - Bài 7 Thầy cô của em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Tìm và viết 1 câu trong bài đọc dùng để kể:

Câu 1 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm và viết 1 câu trong bài đọc dùng để kể:

Cuối câu kể có dấu gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Dấu chấm                            b. Dấu chấm hỏi                                 c. Dấu chấm than

Trả lời:

- Một câu dùng để kể trong bài đọc: Chúng tôi chuyền tay nhau, vuốt ve, ngắm nghía và ngửi những trái táo, lê, chuối, xoài, quýt,... mà thầy đưa cho.

- Cuối câu kể có dấu chấm - Chọn a.

Câu 2 trang 31 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm và viết 1 câu trong bài đọc dùng để nêu yêu cầu, đề nghị:

Cuối câu nêu yêu cầu, đề nghị có dấu câu gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Dấu chấm                            b. Dấu chấm hỏi                                 c. Dấu chấm than

Trả lời:

- Câu dùng để nêu yêu cầu, đề nghị:

+ Các em hãy nhớ lại những điều đã quan sát và tả loại trái cây mà mình thích nhất!

+ Đừng quên so sánh với loại trái cây khác nhé!

...

- Cuối câu nêu yêu cầu, đề nghị có dấu chấm than.

Câu 3 trang 31 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Câu “Tiết học vui quá!” thể hiện cảm xúc gì?

(chán nản, thích thú, buồn rầu)

Cuối câu thể hiện cảm xúc có dấu câu gì?

a. Dấu chấm                            b. Dấu chấm hỏi                                 c. Dấu chấm than

Trả lời:

Câu “Tiết học vui quá!” thể hiện cảm xúc thích thú.

Cuối câu thể hiện cảm xúc có dấu chấm than - Chọn c.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan